gob sittard geleen politiek
gob
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob geleen
gob online
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

HGN bijdrage in de raad van 22 april.

De bijdrage van de gob fractie is kort en krachtig. In de 2 voorafgaande rondes is al veel gezegd en besproken en wij gaan geen herhaling van zetten geven.

Dus kort en krachtig op en rij:

Een overheid, namelijk het college van B&W en de gemeenteraad van Sittard-Geleen, heeft besloten bij de ontwikkeling van Het Groene Net de rol van de ondernemer te pakken. Trouwens nog nooit eerder is door de gemeentelijke overheid in Sittard-Geleen in deze omvang de rol van ondernemer vervuld, maar dat terzijde.

Ondernemen is hetzelfde als besturen, en wel vooruitzien. Risico’s durven nemen.  Investeren. Vallen en opstaan. Fouten mogen maken. Tot andere inzichten komen. Koers bijstellen. Lef tonen. Dit alles met maar 1 doel. En in dit geval is dat om als gemeente te voldoen aan het klimaatakkoord, waarin is opgenomen dat in 2050 alle steden en dorpen aardgasvrij moeten zijn en dus het belang te dienen van de gemeente Sittard-Geleen en haar inwoners. Voor nu en voor de toekomst. Wij willen namelijk een beter milieu voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dan kun je je de vraag stellen  of wij voor het behalen van dit doel wel risico’s moeten durven nemen. Ons antwoord hierop is JA, met hoofletters.

Natuurlijk moet het college verantwoording afleggen over hetgeen er goed is gegaan en niet  goed is gegaan. Dat hebben wij in de voorgaande rondes ook aangegeven.

Anderzijds spreken wij ook onze waardering uit voor durf en moed om dit project op te pakken. Waar vele gemeenten alleen praten over de klimaatdoelstelling zijn wij ook daadwerkelijk aan de slag gegaan.

Wij vinden het belangrijk dat de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. Dat vindt het college ook. Vandaar ook het 213a onderzoek, om alle feiten nog eens op een rij te zetten. Niet weg te lopen van fouten. Nee, gewoon met de billen bloot gaan. Dat is lef!

En van hieruit samen met de raad doorpakken. Lering te trekken uit de ontwikkelingen van dit traject. Fouten erkennen en samen een nieuwe weg inslaan om ons gezamenlijk doel te behalen. Een beter klimaat. Voor onze kinderen en ook voor onszelf.

Beste college. Ga met veel positieve energie met het geleerde verder.

Zorg voor transparantie, zoals de gehele raad en u zelf dat wil. Zaken die op korte termijn geregeld kunnen worden……DOEN!. Zaken die wat langer tijd nodig hebben, daar hebben we begrip voor, maar hou u aan de termijn. Kom terug bij de raad. Liever een keer teveel dan te weinig.

Ons vertrouwen en steun, had u  en zult u ook behouden.

En dan een kleine opmerking wat niets met dit agendapunt te maken heeft EN wellicht ook wel weer alles. Wij hebben geconstateerd dat er door partijen negatieve uitlatingen zijn gedaan op social media, over onze burgemeester. Beledigingen en onwaarheden. Wij betreuren dit ten zeerste. Wij doen hier afstand van. Beste burgemeester, namens de gob fractie,  willen wij u persoonlijk zeggen, ga door met de stappen die u zet in onze gemeente. Wij zochten een stappenzetter. Nou die hebben we! Letterlijk en figuurlijk. Geniet van de stappen die u zet in onze gemeente. Wij staan achter u!

En  beste heer Renet. U bezorgde ons vandaag GEEN verrassing, mocht u dat soms denken. Maar daarover later meer!

Tot zover voorzitter.