gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob online
gob sittard
gob politieke vereniging
gob
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

BETERE afstemming openbreken straten.

Bijdrage ronde 25 november inzake Vaststellen algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022

Geachte voorzitter,

De laatste jaren is er een forse toename van het aantal bedrijven dat werkzaamheden verricht aan kabels en leidingen in de grond van Sittard-Geleen. Met enige regelmaat komt het voor dat er gedurende de werkzaamheden of nadien zaken misgaan, denk aan beschadigde leidingen, slecht teruggelegde stoepen, verzakkingen en dergelijke.

Het is dan ook goed dat er nu in de algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022 in beginsel voor alle netbeheerders een uniforme regeling komt. In de Avoi worden alle zaken geregeld die bij de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen een rol spelen. Onder andere het melden van de werkzaamheden, de beslistermijnen, extra voorwaarden en verleggingen.

Belangrijk onderdeel van werkzaamheden aan kabel- en leidingnetwerken is het herstel van de bovenliggende bestrating. De Avoi en onderliggende regelingen maken het mogelijk voor de gemeente om sterk in te zetten op toezicht op de werkzaamheden. Hetgeen wij als gob erg belangrijk vinden, de betreffende bedrijven werken immers in de openbare ruimte van Sittard-Geleen en daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Dit heeft als doel om de overlast tijdens de werkzaamheden te beperken en te zorgen dat de openbare ruimte kwalitatief voldoende hersteld wordt na de graafwerkzaamheden. Een goed herstelde bestrating is van belang om geen extra beperkingen te veroorzaken.

De Avoi en de onderliggende regelingen lijken vrij compleet, echter er is 1 element dat we missen. We constateren dat sommige straten meermaals in een korte periode opengebroken worden en we vragen ons dan ook af of dit niet beter op elkaar afgestemd kan worden. Is hier een regierol weggelegd voor de gemeente? Kan de planning van de aanleg van kabels en leidingen niet beter op elkaar afgestemd worden? Graag een reactie van de wethouder hierover.

Tot zover in eerste instantie.