gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob online
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Impuls voor Geleen!

Raadsstukken: Landschapsplan Burgemeester Damenpark
Datum ronde: donderdag 25 november 2021
Datum raad: donderdag 16 december 2021
Advies: instemmen

Besluit uit het raadsvoorstel

1) In te stemmen met de ambities zoals verwoord in het concept structuurontwerp voor het landschapsplan van het Burgemeester Damenpark.
2) Uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2025 besluitvorming over financiering/dekking te laten plaatsvinden.

Toelichting uit het raadsvoorstel

Met betrekking tot de inpassing van het vernieuwde Glanerbrook is in het raadsvoorstel in december 2020 aangegeven dat in de ontwerpfase een ruimtelijke verkenning gedaan zal worden, die inzicht geeft in de aanwezige kwaliteiten en kansen in het projectgebied, waaronder:
a) de landschappelijke inpassing van het nieuwe Glanerbrook in het algemeen, en met name de overkapping van de buitenschaatsbaan in het bijzonder, in samenhang met het Burgemeester Damenpark;
b) onderzoek hoe gebouw en functies, samen met het Burgemeester Damenpark, meer betekenis kunnen hebben voor de omgeving. Dit betreft onder meer een onderzoek gericht op ruimtegezondheid: de ontwikkeling van Glanerbrook tot vliegwiel en incubator van een gezond Sittard-Geleen;

Beoordeling van mij over het raadsvoorstel

Wat mij betreft kunnen we instemmen, maar aandachtspunt blijft wel om dekking te gaan zoeken voor de €4,495mln in de begroting van 2025.

Bijdrage in de ronde
Bij de besluitvorming over de vernieuwbouw van Glanerbrook is aangegeven dat de sportcomplexen ingepast moeten worden in het Burgemeester Damenpark.
Hiervoor is een mooi ambitiedocument opgesteld, waarin een aantal aspecten voor gob en de omwonenden zeker van belang zijn. Het gaat dan om:

 • Stimuleren van een gezonde leefstijl
 • Meer activiteiten in het park
 • Meer mogelijkheden voor ontmoeten
 • Toegankelijk voor iedereen
 • Behouden van de nostalgische elementen, zoals kiosk, Pinkpopkaarthuisje
 • Aanpakken onveilige plekken
 • Behouden van de hondenspeelplek
 • Creëren koelteplek in de gemeente
  Het voorliggende plan is buiten ambitieus ook erg mooi en geheel in samenhang met de plannen voor de sportcomplexen.
  Uiteraard vindt gob het erg belangrijk dat met dit plan gehoor wordt gegeven aan de omwonenden en verenigingen. Het moet voor iedereen een win-win ontwikkeling worden.
  Het is wel fijn dat dit ambitiedocument ook meteen een financieel plaatje meegeeft. Al is €4,495mln wel veel geld.
  We zien daarom nog wel een risico om uiterlijk bij de begroting 2025 hiervoor een dekking te vinden.
  Wat als in de begroting van 2025 géén financiële ruimte beschikbaar is?
  Hoe is de inschatting van het behalen van subsidies?
  In het voorliggende plan zien we nog wel wat knelpunten die in goed overleg met de verenigingen opgelost moeten worden.
  Kan de wethouder toezeggen, dat niet alleen bij de ontwikkeling van de sportcomplexen, maar ook bij de verdere ontwikkeling van dit landschapsplan de sportverenigingen betrokken worden?
  Uiteindelijk kunnen ook zij na aanleg een bijdrage leveren aan meer reuring in het park.
  Kortom: als we in 2025 het begrote bedrag kunnen investeren, dan is gob is heel positief over de samenwerking waarmee dit plan tot stand is gekomen en zeker ook met dit landschapsplan zelf. Het is na opknappen van het vijverpark in Sittard ook een geweldige impuls voor Geleen.