gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob sittard
gob online
gob
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De bijdrage van de gob fractie, inzake de uitgangspuntennota omgevingsplandeel Chemelot, door raadslid Roy Breidenbach.

07-01-2021 uitgangspuntennota Omgevingsplandeel

Geachte voorzitter,

Voor ons ligt de uitgangspuntennota omgevingsplandeel Chemelot.

Chemelot is al jarenlang een betrouwbare, goede partner van onze gemeente. 

Het draagt bij aan de werkgelegenheid, aan een economisch sterk Sittard-geleen EN het draagt bij aan de profilering van Sittard-Geleen 

gob is daarom ook blij de met de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en misschien nog wel belangrijker,  de ontwikkelingen die in de toekomst op het Chemelotterrein nog gaan plaatsvinden.

De nota die voor ons ligt zal gaan bijdragen aan een van de eerste planontwikkelingen binnen de kaders van de nieuwe omgevingswet In Nederland en we beseffen dat dit een ontzettend complex traject zal worden. 

Zeker omdat men nog niet kan leren op terugvallen op andere planontwikkelingen in het land.

In deze zijn we dus een van de eersten. Iets wat alleen maar bijdraagt aan een vooruitstrevend Chemelot. Iets wat ook verwacht mag worden van een Chemie reus als Chemelot.

Het streven van gob is een goede balans tussen een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen. En die balans moeten we in de toekomst ook zeker blijven waarborgen. Daarom is het belangrijk dat we in control blijven.

In de voorliggende nota wordt rekening gehouden met de diverse al liggende plannen waaronder:

Masterplan 2030

Regioplan cluster Chemelot 2030

Visie Chemelot 2050

Chemelot 2025

European Circulair HUB

etc.

Na bestudering van het plan/plannen zijn er een aantal punten waar wij specifiek aandacht willen vragen bij het definitief opstellen van het omgevingsplandeel Chemelot.

gob hecht er veel waarde aan als er nadere eisen worden gesteld aan:

Brandpreventie in het algemeen

In het verleden hebben er diverse branden plaatsgevonden op het Chemelotterrein. Iets wat we in de toekomst zoveel mogelijk willen en moeten voorkomen. Echter wordt er in geen van de al ontwikkelde plannen specifiek aandacht gevraagd voor bijzondere eisen betreffende brandpreventie. Voorbeeld: in het gemeentehuis ligt ter inzage het besluit van de provincie om geen MER te hoeven doen bij de vestiging van Black Bear Carbon. Hierin staat dat het bedrijf voldoet aan de gebruikelijke brandpreventie. gob hecht er waarde aan dat wij hier meer aandacht aan besteden.  Black Bear Carbon heeft in het verleden al te maken gehad met een brand. Achteraf blijkt dat deze brand te voorkomen was. Heeft men hier lering uitgetrokken?

Kunnen wij als gemeente specifiekere eisen stellen door dit bijvoorbeeld te reguleren in de gebruiksvergunning. Voor ons gevoel is het nu veel te summier.

Transport

Het vestigen van nieuwe bedrijven zorgt ook voor meer transport van en naar het Chemelot terrein. Wij willen graag op de hoogte blijven als er extra vervoerbelasting komt op onze wegen.

Over het vervoer van en naar het Chemelot terrein heeft de gemeente nagenoeg niks te zeggen. Graag zouden wij willen dat dit in de gebruiksvergunning gereguleerd wordt zodat we met de desbetreffende bedrijven afspraken kunnen maken over welke aan en afvoer routes gebruikt kunnen worden. Dit om te voorkomen dat omwonende in de toekomst meer overlast gaan ervaren van het vrachtverkeer afkomstig van het Chemelot terrein. 

Zouden wij dit kunnen regeluren in bijvoorbeeld een gebruiksvergunning?

De vrachtwagens vervoeren onder andere plastic korrels. Resten hiervan kunnen tijdens het laden en lossen achterblijven op de vrachtwagen.

Is er mogelijk om dit in de toekomst te voorkomen? 

In het Masterplan 2030 staat onder andere dat de kruising Urmonderbaan / Oude Postbaan aangepast moet worden voor een betere doorstroom van het verkeer. Kan dit niet naar voren geschoven worden. (Black Bear Carbon is al verantwoordelijk voor een dikke 100 vrachtwagens extra per dag)

Hierdoor zouden de problemen op dit kruispunt alleen maar groter kunnen worden.

Fijnstof

Op Chemelot wordt onder andere gewerkt met Fijnstof PM10 en PM 2,5. (Particulate Matter). Deze stoffen kunnen van invloed zijn op de gezondheid van mens en dier.

Nergens in de al ontwikkelde plannen worden er extra eisen gesteld aan deze fijnstoffen. In het Regioplan cluster Chemelot 2030 wordt gesproken over het reduceren van Emissies. Fijnstof wordt hierin niet benoemd. Graag zouden willen dat het omgaan met fijnstoffen hierin meegenomen wordt.

Heeft de wethouder enig idee of er mogelijkheden zijn om dit aan het plan toe te voegen?

Tot zover.