politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen
gob online
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob politiek limburg
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Windmolens Holtum -Noord, onze bijdrage in de raad van 8 oktober.

De duurzaamheidsdoelstellingen zijn er om zowel onze aarde te redden als een leefbare omgeving door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Dat beseffende heeft gob in haar verkiezingsprogramma aangegeven voorstander te zijn van nieuwe technologieën en ontwikkelingen die duurzaamheid van onze samenleving bevorderen en daarmee maatschappelijk rendement creëren.

Ook windmolens zijn nodig om duurzame energie op te wekken en daarmee al onze technologische ontwikkelingen in stand te houden.
Zonne-energie levert een grote bijdrage, maar er is meer nodig.

De Provincie heeft uiteindelijk besloten om in industriegebieden windparken te plaatsen, waaronder Holtum-Noord.

Het is nu aan ons als gemeenteraad om de afweging te maken tussen de maatschappelijk doelstelling voor duurzame energie en de leefbaarheid van de omwonenden. En daar hebben we als gob best buikpijn van. Het is een moeilijke keuze, want we hebben als gemeente de taak om voor al onze inwoners te zorgen. Zowel op korte termijn als op lange termijn. Zowel voor energievoorziening als voor leefbaarheid.
Maar eigenlijk zou het en en moeten zijn.

We weten dat de windturbines aan de normen voldoen en zijn daarom blij dat de wethouder er bij Engie op aandringt te kiezen voor een windturbine, die zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt en dan met name geluidsoverlast.
Toch zijn we verder blijven zoeken naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden, want de technologische ontwikkeling rondom windturbines gaat namelijk erg snel.

En we hadden daarbij als gob onze zinnen gezet op windmolens zonder wieken.

Deze windmolens zonder wieken zouden ook in Holtum-Noord veel voordelen opleveren, zoals:

  • Minder geluidsoverlast
  • Bijna geen slagschaduw
  • Minder vogelsterfte
  • Minder veiligheidsrisico voor de omgeving
  • En we zouden ons hiermee als technologisch innovatieve gemeente kunnen profileren. Wat tevens mooi aan zou sluiten bij de toekomstvisie.

Dat zou een win-win-situatie gecreëerd hebben.

Ik zeg zou, want ik ben gaan rondvragen bij de belangrijkste bedrijven, die hiermee bezig zijn.

Met het bedrijf Vortex in Spanje, dat aangaf dat de ontwikkeling weliswaar snel gaat, maar er nog niet zulke grote Vortex-palen in productie kunnen gaan, die dezelfde energiecapaciteit opleveren.

Ik heb contact gehad met het Belgische bedrijf Wingardium-Energy, dat weliswaar windtorens bouwt, maar dat die een footprint hebben van 130 meter. Voor elders in Limburg zeker een optie, maar helaas niet in Holtum-Noord.
En ook de TU Delft heb ik benaderd over hun Ewicon windturbine, maar die blijkt helaas nog niet doorontwikkeld te zijn.

De ideeën en nieuwe ontwikkelingen voor alternatieve windturbines zijn er dus wel, maar het lijkt nog te vroeg om deze in Holtum-Noord in te zetten.
Maar omdat deze nieuwe technologieën aansluiten bij ons coalitieprogramma en de toekomstvisie en daarnaast veel voordelen heeft met name rondom overlast, hebben we een motie gemaakt met het verzoek aan het college om met Engie het gesprek aan te gaan om in hun keuze voor het type windturbine zo innovatief mogelijk te zijn en daarbij niet alleen te kijken naar windmolens met wieken.

Van de geluidsdeskundige van de RUD begreep ik dat er voor Holtum-Noord een type windturbine uitgezocht wordt, die uiteraard aan alle normen voldoet, maar ook nog een lagere geluidsproductie zal hebben in verband met het cumulatieve omgevingsgeluid en dus gebaseerd zal zijn op de normen van de WHO.

Er lopen inmiddels allerlei rechtszaken rondom de geluidsoverlast van windmolens. Kan de wethouder aangeven of dit ook een risico vormt voor de plannen op Holtum-Noord?

Kortom voorzitter:
Het blijft een moeilijke beslissing om de juiste afweging te maken.

We moeten nu iets doen aan duurzame energie-opwekking en niet eeuwig blijven polderen.

Alle duurzame alternatieve energiebronnen moeten daarbij helpen.

Dit mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de leefbaarheid en gezondheid van een deel van onze inwoners.

Gob is van mening dat het windpark op Holtum Noord er moet komen,  in goede afstemming met de betrokken omwonenden en uiteraard binnen alle wettelijke normen en met een goed profijtplan.
En wat gob betreft doen we dat op een technologisch innovatieve en duurzame manier.
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Sittard-Geleen nu en in de toekomst in dorp en stad economisch sterk èn leefbaar blijft.