gob politiek limburg
gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard
gob online
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Raadslid Ivo Tillie in de ronde van Regionale Energie Strategie Zuid Limburg….zijn bijdrage.

Zowel lokaal, provinciaal, landelijk, Europees als op wereldschaal zijn duurzaamheidsdoelstellingen afgesproken om zowel onze aarde als een leefbare omgeving door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Dat beseffende heeft gob in haar verkiezingsprogramma en in het coalitie-akkoord neergezet dat zonne-energie en windenergie een belangrijke rol kan spelen in de verduurzaming van de energie-opwekking.

Nu ligt de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg voor.

Deze strategie is afgestemd met de provincie en de andere Zuid-Limburgse gemeenten.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met die andere Zuid-Limburgse gemeenten.

Sittard-Geleen heeft toegezegd voor 0,35 TWh aan duurzame energie te gaan opwekken. Dit is 1% van de landelijke opgave en 26,9% van de Zuid-Limburgse doelstelling. Dat is erg ambitieus en misschien niet helemaal in verhouding met de rest van Zuid-Limburg of zelf heel Nederland.

Daarom wil ik de wethouder vragen of ze aan kan geven hoe die verhouding tot stand is gekomen?

In de RES staan alle initiatieven en beslissingen die door de gemeenten in Zuid-Limburg genomen zijn.

Maar hoe hoog is de bereidheid van al deze gemeenten om ook daadwerkelijk hun doelstellingen te halen?

Ook voor netbeheerder Enexis is dit een ambitieus plan. Ze hebben daarvoor een analyse gedaan en komen op een kostenplaatje van tussen de 220 en 320 mln euro.

Kan de wethouder aangeven door wie die kosten betaald worden?

En of we als Sittard-Geleen daaraan mee moeten betalen?

Als Sittard-Geleen zijn we alleen verantwoordelijk voor de toegezegde 0,35 TWh. Zoals al eerder besproken halen we dat zonder extra windturbines.

gob wil benadrukken dat het niet zo kan zijn, dat bij het niet halen van de doelstellingen van andere gemeenten er in Sittard-Geleen toch meer klassieke windturbines bij moeten komen.

Daarnaast wil ik vragen of en hoe bedrijven in Zuid-Limburg ook bijdragen aan deze doelstelling voor duurzame energie en energie-neutraliteit?

Om een leefbare toekomst voor jong en oud mogelijk te maken zal de opwekking van duurzame energie noodzakelijk zijn.

gob is dan ook van mening dat de energietransitie er moet komen en dus kunnen we instemmen met de RESZL, maar dit moet wel gebeuren in goede afstemming en verhouding met de andere gemeenten in Zuid-Limburg.