gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob geleen
gob
gob online
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunt De Domijnen, Starterslening en Veegplan, ronde 2 december 2021.

In de Ronde 2 december 2021 ‘Raadszaal’ waren drie onderwerpen aan de orde:

  • Het Transitieplan ‘De Domijnen’
  • Het verlengen van de regeling ‘Starterslening’
  • Het goedkeuren van het bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’

De bespreking van het Transitieplan de Domijnen werd vooraf gegaan door een enthousiaste Pleinpresentatie door de het nieuwe Directie-duo van de Domijnen
Gijsje van Honk en Joeri Wilbers lieten in die presentatie zien hoe ze met vol elan en ambitie de onderdelen van de Domijnen zoals o.a. Schouwburg, Volt en Bibliotheek weer op de kaart zetten. Goed om te horen was de oprechte verbazing van Gijsje van Honk dat er zoveel culturele activiteiten in Sittard-Geleen reeds zijn, alleen jammer dat er zo weinig ruchtbaarheid aan gegeven wordt.
Joeri ging in op welke wijze men bezig is om de onderlinge band en samenwerking van de verschillende onderdelen te verstevigen en hoe dat helpt om bijvoorbeeld Schouwburg en Volt weer een eigen gezicht te geven, iets waar over men praat.
Afgesloten werd op welke wijze men de theaters in Maastricht en Parkstad aan de slag is om samen sterk te staan als Limburgse Theaters. Kortom een inspirerend duo !

De gob-inbreng op deze onderwerpen werd door ons burgerraadslid Fred Vroomen gedaan.
Als gob vertegenwoordiger merkte hij op dat we kunnen zien dat er voortvarend is gewerkt op alle fronten. Een compliment is op zijn plaats voor alle noeste werkers die dit transitieplan hebben opgesteld. Het plan ademt een sfeer van ‘schouders eronder’ en ‘met menselijke maat’ een aanvang maken ten aanzien van de zo gewenste en noodzakelijke cultuurverandering.
Het nieuwe directieteam verdient naar mening van gob support voor dit plan dat, met een heuse en oprechte positieve insteek, stuurt naar een volwaardige culturele plaats van alle onderdelen, onder de paraplu van Domijnen.

Richting wethouder Houtakkers sprak Fred wel de zorgen uit die gob heeft ten aanzien van de archief- en depot functie, een wettelijke taak die de gemeente verplicht is adequaat uit te voeren. De wethouder lichtte daarop een tipje van de sluier op m.b.t. de voortgang van het onderzoek dat nu plaatsvindt en sprak de verwachting uit dat de raad daar op korte termijn over geïnformeerd gaat worden.

Verder ging de wethouder in op hoe men gaande weg invulling probeert te geven aan het strategisch opdrachtgeverschap voor de Domijnen. Na de voorbije intensieve fase om invulling te geven aan de door de Raad gevraagde veranderingen bij de Domijnen door vernieuwing van het management en Raad van Toezicht inclusief het besproken transitieplan komen we nu in de fase om meer op afstand het proces van vernieuwing te gaan volgen. Daarbij kijken we of dit binnen de financiële afspraken blijft. Tot op heden is dat prima gelukt.

Het volgende onderwerp in de Ronde was het verlengen van de regeling Startersleningen.
De gob bijdrage was kort en bondig: we zijn blij dat ook de gemeente Sittard-Geleen volop aan de slag is om Starters op de woningmarkt een faire kans te geven. De wethouder ging kort in op enkele detailvragen m.b.t. deze regeling en benadrukte dat de regeling ook bedoeld is om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, door de regeling alleen toe te kennen bij koop van een bestaande woning. Op de vraag van gob of er nog verruimingsmogelijkheden zijn m.b.t. deze regeling antwoordde de wethouder dat de Sittard-Geleen regeling inderdaad ruim binnen de kaders zit van de Provinciale regeling, doch dat deze ruimte in de praktijk niet gevraagd wordt en daarom niet nodig is, immers we moeten ook altijd de financiële draagkracht van de aanvragers in het oog houden.

De avond werd afgesloten met de bespreking van een bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’; een lange lijst met kleinere correcties en aanpassingen op bestaande bestemmingsplan.
Na beantwoording van enkele detailvragen werd het plan in orde bevonden.