politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob geleen
gob
gob sittard
gob online
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Glanerbrook bijdrage door Myra Wijnen.

Eindelijk, na een langlopende discussie is het dan vandaag zover. Aan de orde is de vernieuwbouw van de centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook.

De toenmalige raad heeft in december 2017 een besluit genomen. Dit dossier heeft al heel wat mensen in beweging gebracht, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. BEWEGEN is voor gob heel belangrijk, maar niet alleen bewegen, ook GEZONDHEID, VERGROENING, DUURZAAMHEID, INCLUSIVITEIT en SOCIALE COHESIE… allemaal aspecten die van toepassing zijn op het voorliggende plan. We hopen dan ook dat er na 3 jaar eindelijk een voorwaartse beweging gemaakt wordt. daadkrachtig doorpakken en ervoor gaan.

Wij vinden het een prima plan, passend bij ons verkiezingsprogramma en conform het coalitieakkoord en addendum. Dit sluit, zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling vanuit  de 1 stadsgedachte.

(Het hoort wel niet bij dit dossier nu, maar) we willen toch opmerken dat gob het belangrijk vindt dat er een goede oplossing komt voor de verouderde zwemaccommodaties van Het Anker en de Nieuwe Hateboer.

Aangaande Het Anker hebben we afgelopen weekend nog art. 43 vragen gesteld, waar we hopelijk binnen de gestelde termijn antwoorden op krijgen. Wat betreft het vermarkten van de  Nieuwe Hateboer hebben we in een antwoord op een technische vraag kunnen lezen, dat de gemeente begin 2021 verwacht meer duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van het vakantiepark.

Voor wat betreft de inhoud van het plan, willen we extra aandacht vragen voor een aantal items onder andere:

VEILIGHEID En dan bedoelen we niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de sociale veiligheid en de technische veiligheid wat betreft  installaties, maar ook het eventuele geluid. Wij vinden het belangrijk dat het voor personeel, sporters en omwonenden veilig moet zijn en blijven.

BETAALBAARHEID. Het moet  voor verenigingen, sporters en bezoekers betaalbaar blijven.

-COMMUNICATIE Communicatie is voor gob een heel belangrijk item waar we  ook extra aandacht voor willen vragen. Dan bedoelen we communicatie in de breedste zin.  Personeel, verenigingen, sporters, omwonenden enz. Neem ze zoveel als mogelijk mee in het vervolgproces.

De nieuwe sportlocatie moet voldoen aan de eisen van de huidige tijd en vooral  blijven passen bij de uitstraling van het Burgemeester Damenpark!

We zijn zelf in gesprek gegaan met een aantal omwonenden, waar we heel veel positieve geluiden hebben gehoord. Uiteraard ook wat punten van zorg en dat betrof dan met name het behoud van het groen en de  parkachtige omgeving.  Gelukkig hebben we in het raadsvoorstel kunnen lezen dat vergroening en de parkuitstraling behouden blijven. We  moeten  toegeven dat we  ook 1 omwonende hebben gesproken die niet heel blij was met een evt overkapping vd schaats- en wielerbaan omdat hij dat overdreven vond voor de 5 schaatsers die er schaatsten, en bang was voor een betonnen blok in zijn omgeving. Nadat we hem hadden  verteld dat de schaatsvereniging 310 leden heeft , waarvan er ruim 250 gebruik maken vd buitenbaan, keek hij gelukkig toch wat vrolijker.

Voorzitter,

Het gaat hier om veel geld.  Daar zijn we ons van bewust. Echter op dit moment hebben we geen idee hoe het met minder geld zou kunnen. We hebben wel kunnen lezen dat er tav co financiering door de Provincie nog steeds overleg plaatsvindt. Dat vinden wij heel prettig.

Tot slot hebben we nog een paar vragen voor de wethouders

  1. Hoe worden omwonenden meegenomen bij de uitwerking van dit plan?
  2. Wordt het programma van eisen samengesteld in overleg met de hoofdgebruikers en verenigingen? Zodat er geen fouten worden gemaakt als destijds in de FITLAND  tophandbalhal, waar de belijning van de vloer niet geschikt was om wedstrijden te spelen, en er dus iedere keer een dure vloer moest worden neergelegd om te kunnen spelen.
  3. Hoe kan er geborgd worden dat er tijdens de verbouwing, op een verantwoorde manier nog gesport kan worden en zodanig dat de onderbrekingen zo kort mogelijk zijn?
  4. Hoe verhoudt dit plan met 2 sporthallen zich tot het accommodatiebeleid?
  5. Er staat bij de ijshal binnen ook  een commerciële ruimte gepland voor het evt verhuren en slijpen van schaatsen. Bestaat daar, net als nu ook de mogelijkheid een winkel te realiseren die aanverwante schaats- en ijshockeyartikelen verkoopt?
  6. De vraag  die we hadden betreffende een evt  ruimte voor Het Glanerbloempje in het voorliggende  plan, is al bij de technische vragen van het CDA beantwoordt. Fijn om te lezen dat deze ruimte voor deze mooie sociaal/maatschappelijke stichting in de planvorming wordt meegenomen!
  7. De laatste vraag gaat over de overkapping vd schaats- en wielerbaan. Wordt het evt dak helemaal dicht of met een opening aan de zijkant?

Ik kom tot een afronding voorzitter.. Een kwalitatief hoge sportaccommodatie passend in deze tijd. SAMEN,  voor jong en oud in onze hele gemeente en wellicht ook daarbuiten.

Wij kunnen niet wachten!!

Tot zover in 1e termijn

Dank