gob sittard
gob politieke vereniging
gob
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob online
gob sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Behoud zwembad Hateboer en groen Schwienswei.

 

STANDPUNT GOB BEHOUD ZWEMBAD

EN GROEN “SCHWIENSWEI”

(Zo mogelijk dient de groenontwikkeling ter plaatse versterkt te worden).

De gob fractie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen is van mening dat het groen van de “Schwienswei” te Sittard onaangetast dient te blijven.

Hetgeen nu voorligt betreft de ontwikkeling van de voormalige locatie rondom het zwembad “De Hateboer”, zijnde de voormalige locatie van Het Euregionaal Sport- en Congrescentrum (ESCS-locatie) beter bekend als de vestiging van de Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS). De ESCS-locatie ligt niet op de “Schwienswei”, maar naast de “Schwienswei”, zijnde het rood omlijnde gedeelte op onderstaand plaatje.

 

Op dit moment is er sprake van twee varianten en een derde variant wordt door het College van B&W in overleg met “Wij Schwienswei” uitgewerkt. Dus drie varianten namelijk:

1. Op zowel de “: Schwienswei” als op de voormalige ESCS-locatie zal uitsluitend natuurontwikkeling plaatsvinden. Zonder economische ontwikkelingen is er ter plaatse echter geen budget beschikbaar voor versterking van de groenontwikkeling en ook niet voor het behoud van het zwembad.

  1. De “Schwienswei” blijft groen en er worden uitsluitend op de ESCS-locatie ontwikkelingen toegestaan, die passen bij het er naast gelegen groengebied van de “Schwienswei”. Het toestaan van economische ontwikkeling op de ESCS-locatie (niet op de  “Schwienswei”) maakt het mogelijk om de groenontwikkeling in het gehele gebied (inclusief de “Schwienswei”) te versterken. Indien er in de verdere ontwikkeling gekozen gaat worden voor vakantiehuisjes in het groen kan deze ontwikkeling samengaan met het behoud van de zwemvoorziening “De Hateboer” en kan dit zwembad wellicht ook behouden blijven voor het doelgroep- en leszwemmen..
  2. De derde variant uit te werken door het College van B&W, tezamen met “Wij Schwienswei”

De gob fractie is van mening dat meer groen en het stimuleren van de economie, hand in hand kunnen gaan op de voormalige ESCS locatie en rond zwembad De Nieuwe Hateboer. In welke variant dat het beste kan worden waargemaakt moet nog blijken.

Besluitvorming:

Na de uitwerking van variant 3 zal de gemeenteraad van Sittard-Geleen gevraagd worden een keuze te maken.