gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob online
gob sittard
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Marcel Claessens geeft standpunt gob in de ronde Huisvesting Teams beheer openbare ruimte.

Geachte voorzitter,

Allereerst dank aan de wethouder en de ambtenaren voor de beantwoording van onze technische vragen, de antwoorden geven een heldere uitleg over een aantal financiële en organisatorische aspecten van dit dossier.

Momenteel gebruikt Team wijkbeheer de drie gemeentewerven uit de voormalige gemeentes Sittard, Geleen en Born, om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit te voeren. Deze gemeentewerven voldoen niet meer aan de wet- en regelgeving. Grote investeringen zijn nodig om de bestaande werven te laten voldoen aan de eisen. gob vind het dan ook tijd om dit aan te pakken.

Er wordt nu gekozen voor een centrale locatie met vernieuwbouw van het bestaande pand Mauritspark 1A. De bestaande gemeentewerf in Born aan de Florianstraat blijft daarbij als satellietlocatie.

Voorzitter, gob ziet vooral voordelen in de centralisatie van de drie gemeentewerven:

  • De vernieuwbouw en ingebruikname van de gemeentewerf geeft geen hinder voor woon- en leefklimaat
  • Het samenvoegen op 1 locatie van Team Planning & Opdrachten en team wijkbeheer verbeterd de onderlinge samenwerking
  • Behoud van een karakteristieke pand dat past binnen de cultuurhistorische waarde van deze locatie
  • Werken vanuit één locaties is bovendien ideaal voor de uitvoering van het primaire proces: het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Zeker bij een team dat nog volop in ontwikkeling is. Het versterkt ook de mogelijkheden in het partnerschap met Vidar om optimaal in te zetten op horizontale en verticale mensontwikkeling.
  • Ook op het gebied van duurzaamheid worden hier weer stappen gezet evenals op het gebied van inclusie.

Toch hebben we nog een aantal vragen aan de portefeuillehouder:

  • De centrale werf is prima bereikbaar voor werk en toeleveringsverkeer en je kunt er gemakkelijk komen met het openbaar vervoer. Toch is het straatje “Mauritspark” voor het voormalige Homij gebouw erg smal. Is dit wel geschikt voor werkverkeer?
  • Er wordt aangegeven dat circa 60 mensen gebruik zullen maken van het gebouw met de kantoorfunctie, momenteel zien we dat veel ambtenaren vanuit thuis werken, is het wel nodig om zoveel kantoorruimtes te creëren, met andere woorden hoe is het nieuwe werken geborgd?
  • Tot slot voorzitter, welke rol is er nog weggelegd voor de gemeenteraad in het verdere proces tot en met oplevering huisvesting en ingebruikname?

Tot zover in eerste termijn