gob sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob sittard
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ontwikkelen ESCS met oog voor de Schwienswei en gebruik zwembad.

Bijdrage gob tbv een randvoorwaardendocument voor de ontwikkeling van de ESCS locatie.

De gob fractie is voorstander van goede ecologie en een passende economische ontwikkeling, de stad moet zich altijd ontwikkelen. De gob fractie is tegen een aantasting van goud groene natuur. Dus afblijven van de groene Schwienswei, dan wel de groene waardes verder verhogen. Daar kom ik zo nog op terug.

De ESCS locatie kan daarentegen wel een ontwikkeling gebruiken. Wij vinden daar waar beton heeft gestaan een ontwikkeling zeer passend. Recreatief vooral want dat past in de omgeving en het bestemmingsplan. De gob fractie is voor behoud van een zwemvoorziening passend bij de uitgangspunten. Deze dient zeker openbaar te zijn, door ook mensen in de omgeving er gebruik van te laten maken. Mede op basis van externe financiering en bijdrage gemeente voor doelgroepen- en les zwemmen.

Bij de ruimtelijke randvoorwaarden staat wat ons betreft een zin die aangepast moet worden…… niet onevenredig aangetast. Dat is weer zo’n zin waar je alle kanten mee op kan . Voor ons is aantasting niet aan de orde. Schwienswei blijft groen.

In de ontwikkeling van het ESCS terrein moeten we de natuur, mensen en Sittard ten dienste staan.

Een groen wandelpad tussen de binnenstad en de ESCS locatie ligt in de verdere ontwikkeling zeker voor de hand.

Een economische ontwikkeling die zich verdraagt met de groene omgeving, duurzaam, een oase van rust, die mensen naar de stad brengt en veel recreatiemogelijkheden in zich heeft.

De fractie gob is voorstander van ontwikkeling en dat willen we graag hard maken. Wij vragen het college bij het voorbereiden van de begroting 2023 te bekijken of 1 miljoen euro vrijgemaakt kan worden voor een verdere vergroening en mogelijke vergroting van de Schwienswei. Samen met Provincie, Europa, waterschap en ontwikkelaars is dat bedrag mogelijk te verviervoudigen. Dus richting de vier miljoen. Daarvoor moet een plan komen, gemaakt met alle partijen en belanghebbenden. Wij denken daarbij ook aan IVN, natuurorganisaties, de vis club, historische verenigingen, bewonersinitiatieven en eigenaren.

De Schwienswei met haar oude Hateboer en Romeins verleden. Een prachtig stukje Sittard met veel potentie. Laten we daar samen werk van maken. Wat ons betreft beginnen we eens met het onnodige prikkeldraad weg te halen en achterstallig onderhoud aan te pakken. Goed voor mens en dier.

En voorzitter

De toekomstige ontwikkelaars van de ESCS locatie moeten laten zien dat ze het ook echt willen waarmaken. En als dat niet binnen 5 jaar gebeurt dan willen we er opnieuw over kunnen praten. Maar dan hebben we de Schwienswei al ver op orde en kan de natuur zijn beloop gaan.

Goed voor de natuur,

Goed voor de mensen

Goed voor Sittard-Geleen