gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob
gob sittard
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

WMO, in de overgang naar nieuwe zorgverleners mogen cliënten niet tussen wal en schip terechtkomen.

inzake de verordening WMO

2022

De gob fractie kan kort zijn over de nieuwe verordening WMO 2022. Wij zijn groot voorstander om de bureaucratie proberen te verlagen. Daarom hebben wij reeds in de ronde opmerkingen gemaakt over de lengte van de verordening. 51 bladzijden incl. de toelichting. Dit bevordert niet de begrijpelijkheid voor cliënten en ook niet de werkbaarheid voor zorgaanbieders. Wij vinden dat we in Nederland naar reductie van de administratieve last moeten toewerken. Ook dus in Sittard-Geleen. Wij gaan ervan uit dat u bij een volgende verordening daar nadrukkelijk rekening mee gaat houden. De gob fractie zal voor de voorliggende verordening stemmen. Met de gemaakte opmerkingen.

Tegelijk met deze verordening heeft er een nieuwe aanbesteding gelopen. De  gob fractie is over de aanpak verbaasd en over de uitkomst bezorgd.

Kan het college ons aangeven in hoeverre de aanbestedingsregels ten aanzien van bv. lokale ondernemers hierin gevolgd zijn. Van 100 aanbieders naar 27 lijkt wel erg rigoureus. Waarbij ook nog de helft van de contracten gaan naar aanbieders buiten onze regio.  gob komt graag op voor het lokale mkb, dus ook in het sociale domein.

Bij de WMO gaat het over mensen in vaak zeer kwetsbare posities. Een vertrouwensband met zorgverleners is van groot belang. In de ronde hebben wij aangegeven dat in de overgang naar nieuwe zorgverleners cliënten niet tussen wal en schip terecht mogen komen. Na aandringen van de gob fractie heeft de portefeuillehouder de toezegging gedaan om dat zeker te voorkomen.

Wij hebben u de suggestie meegegeven om de contracten mogelijk te verlengen als mensen wel in de knel gaan komen . Gaarne reactie van uw college?