gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob sittard
gob online
gob
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Moties en amendementen

Moties en amendement

Motie VVD inzake ruimte voor de hroeca en ambulante handel getekend (aangenomen).

Motie ruimte voor de horeca en ambulante handel De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 en 9 juli 2020, Constaterende dat: Centrum Management Sittard en Horeca Markt Sittard een plan aan het College van B&W hebben gepresenteerd aangaande de terras- en marktvoorzieningen in Sittard tijdens de coronacrisis; Er vanwege de coronamaatregelen diverse beperkende […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie PvdA kenniscentrum duurzaamheid getekend (aangenomen).

PvdA Motie Mauritsmunt: een lokale digitale munt De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 8/9 juli, Constaterende dat: Het coalitieakkoord 2018-2022 aangeeft dat de openbare ruimte met het openbare groen in belangrijke mate bepalen of de woonomgeving aantrekkelijk is; Het addendum 2020-2022 op het coalitieakkoord aangeeft dat de eerdere bezuiniging op het […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie CDA waardering mantelzorgcompliment (aangenomen).

CDA Sittard-Geleen MOTIE waardering mantelzorgcompliment De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8/9 juli 2020, Constaterende dat:                                                                                                                                               de mantelzorgers, onbetaalbaar zijn en derhalve waardering verdienen; de coronacrisis een nog groter beroep op mantelzorgers doet ontstaan; het college voornemens is de waardering van het mantelzorgcompliment              2020 gelijk te houden aan 2019; het college een […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie GroenLinks inzake herontwikkeling V&D locatie (aangenomen).

Groen Links Motie Herontwikkeling voormalige V & D-locatie De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 juli 2020. Constaterende dat: Het voormalige V&D gebouw aan de Markt van Sittard na verwerving door de gemeente in ieder geval véér 31 december 2021 getransformeerd of gesloopt moet worden; Hierdoor 12.000 rn2 bvo detailhandel uit het centrum […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie CDA krediet onderwijs en sportvoorziening unilocatie getekend (aangenomen).

CDA Motie krediet Onderwijs- en Sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 en 9 juli 2020, Gehoord de beraadslaging betreffende de Onderwijs- en Sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht. Constaterende dat: voor de onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht een krediet gevraagd wordt van € 10.078.000 (beslispunt 1); o dit bedrag ten laste van de beschikbare financiële […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie CDA inzake financiële gevolgen coronacrisis getekend (unaniem aangenomen).

CDA De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in ve gadering bijeen op 2 juli 2020, Constaterende dat: De coronacrisis een zware wissel trekt op de gezondheidszorg, de economie, het onderwijs, de culturele sector en de samenleving als zodanig; De financiële gevolgen van de coronacrisis wel al nadrukkelijk voelbaar zijn, maar nog niet in volle omvang duidelijk zijn; […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie CDA inzake gemeentefonds getekend (unaniem aangenomen).

CDA en Stads Partij Concept MOTIE gemeentefonds De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 2 juli 2020. Constaterende dat: De begrotingen van veel gemeenten al jarenlang onder druk staan, waardoor het water bij veel gemeenten al geruime tijd tot aan de lippen staat; o Dit voornamelijk te wijten is aan de structurele kostenstijgingen binnen […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie GOB inzake onderzoek verhogen beheerniveau getekend (unaniem aangenomen).

Motie inzake onderzoek verhogen beheerniveau De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019. Overwegende: dat het onderhoud van de openbare ruimte belangrijk is voor de beleving van inwoners en bezoekers vanwege de bezuinigingen het onderhoudsniveau is bijgesteld naar niveau laag * dat deze maatregel veel ontevredenheid oproept dat […]

Lees meer »
Moties en amendementen Zuyderland

Onze motie van 14 november inzake parkeertarieven Zuyderland, raad breed aangenomen……

MOTIE INZAKE PARKEERTARIEVEN ZUYDERLAND ZIEKENHUIS De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019 Overwegende: * dat de raad van Sittard-Geleen bij behandeling van de begroting van 2019 besloten heeft de parkeertarieven te verhogen; * dat de parkeermaatregel door veel patiënten en bezoekers van het Zuyderland ziekenhuis als zeer […]

Lees meer »
Moties en amendement

Onze motie van 14 november inzake onderzoek verhogen beheer niveau….

Motie inzake onderzoek verhogen beheerniveau De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019. Overwegende: * dat het onderhoud van de openbare ruimte belangrijk is voor de beleving van inwoners en bezoekers * vanwege de bezuinigingen het onderhoudsniveau is bijgesteld naar niveau laag * dat deze maatregel veel ontevredenheid […]

Lees meer »
Moties en amendementen Senioren

De motie van 50+ inzake senioreninformatie, door ons mede mee ingediend

Motie Senioreninformatie De Raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019: Overwegende dat:  een substantieel deel van de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen ouder is dan 50 jaar;  de gemeente uitgaat van inclusief beleid, waarmee in de diverse gemeentelijke beleidsvelden ook beleid voor senioren is opgenomen;  […]

Lees meer »
Moties en amendement

Onze motie van 14 november inzake de intercity naar Aken, raad breed aangenomen….

Motie internationale treinverbinding naar Aken De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019. Overwegende: -dat de Nederlandse Spoorwegen de realisatie van veel besproken intercityverbinding niet wil oppakken; -dat er sinds 2003 door de Nederlandse en Duitse regering talloze positieve besluiten zijn genomen om Aken toe te voegen als […]

Lees meer »