gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob
gob sittard
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie GOB inzake onderzoek verhogen beheerniveau getekend (unaniem aangenomen).

Motie inzake onderzoek verhogen beheerniveau

De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019.

Overwegende:

  • dat het onderhoud van de openbare ruimte belangrijk is voor de beleving van inwoners en bezoekers
  • vanwege de bezuinigingen het onderhoudsniveau is bijgesteld naar niveau laag * dat deze maatregel veel ontevredenheid oproept
  • dat differentiatie in beheerniveau kan worden aangebracht op beheergroepen en gebieden binnen de gemeente
  • dat het belangrijk is te kijken naar beheergroepen die door de ogen van inwoners belangrijk zijn voor de beeldkwaliteit
  • dat de inhaalslag en extra middelen voor verhardingen die in de begroting 2020 en verder is opgenomen, al is die ingegeven vanuit technische noodzaak, ook de beleving van inwoners over stoepen en wegen zal verbeteren.
  • de wethouder in de ronde al toegezegd bij de kadernota een berekening te willen voorleggen van de kosten die gemoeid zijn met een hoger onderhoudsniveau
  • het van belang is deze opdracht duidelijk te omlijnen en een kader mee te geven

Verzoekt het college;

  1. Bij de kaderbrief in het voorjaar van 2020 per beheergroep inzichtelijk te maken welke meerkosten gemoeid zijn met het als volgt structureel verhogen van het beheerniveau voor:

 Woonwijken: het verhogen van het dagelijks onderhoud van de hoofdbeheergroepen ‘reiniging’ en ‘groen’ naar beheerniveau BASIS

 Centra: het verhogen van het dagelijks onderhoud van de hoofdbeheergroepen ‘reiniging’ en ‘groen’ naar beheerniveau BASIS respectievelijk HOOG.

  • Tevens inzichtelijk te maken welke eventuele eenmalige kosten gemaakt moeten worden om deze twee beheergroepen op het gewenste niveau te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener Marcel Claessens namens gob:

Mede indieners:

PvdA, DNA, D66, 50Plus en Fractie Fredrix