gob sittard geleen
gob online
gob sittard geleen politiek
gob
gob politiek limburg
gob sittard
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Amendement gob en GroenLinks PvdA inzake Spreidingswet AANGENOMEN.

Amendement: Spreidingswet

De gemeenteraad van Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 30 mei 2024, behandelend het
agendapunt “Gemeentelijke aanpak Spreidingswet Sittard-Geleen”

Constaterende dat:
• Er ontwikkelingen zijn in Den Haag omtrent de Spreidingswet die van invloed kunnen zijn op de
gemeentelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen;

Overwegende dat:
• We onze ogen niet (kunnen) sluiten voor die ontwikkelingen in Den Haag;
• Ook indien de dwang middels het intrekken van de Spreidingswet zou verdwijnen, we toch
onze (morele) verantwoordelijkheid als grote gemeente moeten nemen;
• Het wenselijk is om het College opdracht te geven ook naar andere locaties te kijken dan
alleen naar locaties die voldoen aan de taakstelling van minimaal 434 opvangplekken, zodat er
meer mogelijkheden en flexibiliteit in de opvang kunnen ontstaan.

Besluit:
• Beslispunt 1:
Het college te verzoeken actief aan de slag te gaan met haar bevoegdheid onder de
Spreidingswet. Dit houdt in dat het college kan starten met het onderzoek naar potentiële
locaties voor asielopvang.

Te vervangen door:
Het college, mede op grond van haar bevoegdheid onder de Spreidingswet, te verzoeken actief
aan de slag te gaan met het onderzoek naar potentiële locaties voor asielopvang.

• Beslispunt 2:
In te stemmen met de uitgangspunten voor het onderzoek naar potentiële opvanglocaties in
bijlage 1 van het raadsvoorstel.

Te vervangen door:
De uitgangspunten als opgenomen in bijlage 1 als kader te hanteren voor het onderzoek naar
potentiële opvanglocaties, met dien verstande dat ook locaties met een lagere (doch
substantiële) capaciteit van 434 opvangplekken in het onderzoek dienen te worden betrokken.

Ingediend door gob
Mede-indiener(s) GroenLinks Pvda

Amendement gob en GroenLinks PvdA inzake Spreidingswet AANGENOMEN