gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG AANGAANDE ZUYDERLAND

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 11 en 12 november 2020

Constaterende dat:

 • Het management van het Zuyderland Ziekenhuis voornemens is de SEH functies met betrekking tot cardiologie en longziekte inclusief de bijbehorende zorgafdelingen te verplaatsen naar Zuyderland Heerlen;
 • De VWS ‘Houtkoolschets Acute Ziekenzorg’ een verdere centralisatie van SEH’s beoogt.
 • Deze voornemens zowel bij huisartsen alsook de burgers in de gemeente Sittard-Geleen aanmerkelijke maatschappelijke onrust veroorzaken;
 • Dat deze voornemens tot veel uitingen richting van zorgen gemeentebestuur en gemeenteraad hebben geleid.
 • Dat 99 huisartsen het noodzakelijk hebben gevonden om hun ongerustheid en ongenoegen tot uiting te brengen in het opschorten van hun samenwerking met Zuyderland.

Overwegende dat:

 • In de Westelijke Mijnstreek sprake is van een grote concentratie van mensen én industriële activiteiten met bijbehorend BRZO (besluitrisico’s zware ongevallen) risicoprofiel.
 • Verplaatsing van cruciale SEH functies tot aanmerkelijk langere aanrijtijden met doodzieke mensen onnodig leidt tot levensbedreigende situaties en daarmee aanleiding kan geven tot extra overlijdens.
 • De gemeente Sittard-Geleen en de gemeenschappen in Sittard-Geleen in voor en tegenspoed hun ziekenhuis loyaal en met overtuiging steunden en zullen blijven steunen.

Verzoekt het College van B&W:

 • aan het bestuur en management Zuyderland te berichten dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen zijn afkeuring heeft uitgesproken over het voornemen om de SEH functies m.b.t. cardiologie en longziekte inclusief de bijbehorende zorgafdelingen te verplaatsen naar Zuyderland Heerlen.
 • tevens aan bestuur en management Zuyderland op niet mis te verstane wijze en grote indringendheid, over te brengen dat het de wens is van de gemeenteraad en burgers van Sittard-Geleen, tot behoud van een volwaardige SEH Zuyderland in Sittard-Geleen.
 • dit te onderstrepen door in de zienswijze ‘Internet Consultatie VWS Houtskoolschets acute Ziekenzorg SEH’ in te brengen dat verschraling van de SEH functie in de Westelijke Mijnstreek ongewenst is en niet passend bij de concentratie van industriële activiteiten en bevolkingsdichtheid die kenmerkend is voor de Westelijk Mijnstreek.
 • de overige gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en de gemeente Echt-Susteren op te roepen soortgelijk signaal af te geven richting het bestuur en management Zuyderland

En gaat over tot de orde van dag:
Indieners:

gob: Mevr. Salvino, CDA: Dhr. Brouwers, Groen Links: Dhr. De Loo, PVV: Dhr. Klaassen, Stadspartij: Mevr. Kaufmann, D66: Mevr. Engelhart
VVD: Dhr. Van Montfoort, 50Plus: Dhr. Kamps SPA: Dhr. Renet, Fractie Fredrix: Mevr. Fredrix, PvdA: Dhr. Kubben, DNA: Dhr.Boonen.