gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Onze motie van 14 november inzake de intercity naar Aken, raad breed aangenomen….

Motie internationale treinverbinding naar Aken

De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019.

Overwegende:

-dat de Nederlandse Spoorwegen de realisatie van veel besproken intercityverbinding niet wil oppakken;

-dat er sinds 2003 door de Nederlandse en Duitse regering talloze positieve besluiten zijn genomen om Aken toe te voegen als eindbestemming aan de intercity van Amsterdam naar Heerlen. Politieke besluiten, intentieverklaringen, overeenkomsten tussen de verschillende ministeries en regio’s. Er is zelfs al meer dan 100 miljoen geïnvesteerd in het gereedmaken van het spoor door Nederland en Duitsland. De infrastructuur tussen Heerlen en Aken is bijna gereed;

-dat de Duitse vervoersautoriteit NVR heeft aangegeven financieel te willen bijdragen. De verbinding wordt ook genoemd in de Nederlandse hoofdrailnetconcessie 2015-2025, maar de Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft realisatie van de intercityverbinding nog steeds niet ingepland;

-dat al die besluiten, onderzoeken en investeringen hebben plaatsgevonden, maar nog steeds geen trein…Het is de hoogste tijd om die intercity te laten rijden. Het toevoegen van een nieuwe stop Aken aan de intercityverbinding van Amsterdam naar Heerlen, maakt een groot verschil. Het opent voor Nederland niet alleen een deur naar Aken, maar ook de poort naar Duitsland en Europa. Het is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Limburg. Het geeft miljoenen mensen nieuwe kansen. Om te handelen. Om te werken. Om makkelijker en meer kennis uit te wisselen. En natuurlijk ook om te winkelen en duurzaam op vakantie te gaan;

-dat door gedeputeerde staten van Limburg en door de gemeente Heerlen in deze al een oproep is gedaan is aan de tweede kamer.

Verzoekt het College:

Om namens de gemeente Sittard-Geleen de Tweede Kamer te vragen om de minister nu echt de opdracht te geven de laatste stap te zetten. En dit keer niet vrijblijvend als een inspanningsverplichting, maar met een stevige realisatieverplichting. De seinen moeten nu écht op groen! Parallel aan deze ontwikkeling zou het mooi zijn als deze trein al twee keer per uur zou rijden tussen Maastricht en Aken. Deze kansrijke verbinding zorgt mede voor versterking van de Limburgse en daarmee Zuid-Nederlandse economie. Limburg is als meest internationale provincie van Nederland sterk ingebed in een Europese regio. En gaat over tot de orde van de dag.

GOB DNA Fractie Fredrix GroenLinks CDAY.

Salvino Ph. Boonen A. Fredrix M. De Loo A. Houtakkers

D66 SPA 50 Plus VVD

B. Kamphuis J. Renet H. Kamps F. van Montfoort

PvdA Stadspartij PVV

P. Kubben T.Raven Th. Klaassen