gob
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob online
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie CDA waardering mantelzorgcompliment (aangenomen).

CDA Sittard-Geleen

MOTIE waardering mantelzorgcompliment

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8/9 juli 2020,

Constaterende dat:                                                                                                                                              

  • de mantelzorgers, onbetaalbaar zijn en derhalve waardering verdienen;
  • de coronacrisis een nog groter beroep op mantelzorgers doet ontstaan;
  • het college voornemens is de waardering van het mantelzorgcompliment              2020 gelijk te houden aan 2019;
  • het college een voorstel voorbereidt m.b.t. ondersteuning van doelgroepen die incidenteel te maken hebben met de negatieve gevolgen van de coronapandemie in 2020;       

Overwegende dat:

  • Raadsbreed de behoefte bestaat om de waardering van het mantelzorgcompliment te verhogen;

Roept het college op om:

  • bij de uitwerking van de ondersteuningsvoorstellen eenmalig (in 2020) de verhoging van de waarde van de “gemeentelijke” cadeaubon gekoppeld aan het mantelzorg-compliment, te verhogen naar € 50 en dit mee te nemen in de voorbereiding van de voorstellen;          
  • rekening houdend met de financiële mogelijkheden voor de aankomende jaren, de waardering mantelzorgcompliment structureel te verhogen;
  • resultaat terug laten komen in de begrotingsbehandeling 2021;

En gaat over tot de orde van de dag,

Indiener: CDA

Mede indieners: gob, Groen Links, Stads Partij, D66, 50Plus, VVD, Fractie Klein, Fractie Fredrix, DNA en PvdA