gob geleen
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob politiek limburg
gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie gob en andere partijen Project Mozart.

Motie Project Mozart
De Gemeenteraad van de Gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 30 mei 2024 inzake de
Kaderbrief 2024.

Constaterende dat:
• Pagina 7 van de Kaderbrief vermeldt dat 4500 mensen hun baan verloren bij VDL
Nedcar door het grotendeels stilleggen van de productie.
• De Kaderbrief spreekt over het Werkcentrum Zuid-Limburg dat werkgevers en
(voormalig VDL Nedcar-) werknemers samenbrengt en hen ondersteunt in het vinden
en krijgen van goed werk.
• Daarnaast ook in de Kaderbrief staat vermeld dat, in deze context, het bevorderen van
ons vestigingsklimaat in Sittard-Geleen en de regio Zuid-Limburg van groot belang is.

Overwegende dat:
• De combinatie van industrie, onderwijs, onderzoek en innovatie die Sittard-Geleen
biedt op de Brightlands Campus, de Chemelot Site en bij VDL Nedcar, maakt de
Westelijke Mijnstreek en de hele regio een groot economisch cluster waar Nederland
aan de grote transities kan bijdragen.
• Dat de stop van de Mini-productie bij VDL Nedcar, de grote verduurzamingsopgaven
bij de Chemelot Site en het verplaatsen van activiteiten van grote bedrijven, zoals
Sabic en DSM, naar elders een zorg is voor de (Eu)regio.
• De regio Brainport-Eindhoven met ASML ook voor grote uitdagingen staat rondom het
vestigingsklimaat en het Rijk hierbij helpt middels project Beethoven, door €1.7
miljard beschikbaar te stellen aan de regio Eindhoven.
• Er vanuit een groep Provinciale Statenleden, gebonden aan Sittard-Geleen, een idee
is gelanceerd onder de naam ‘Project Mozart’ en Gouverneur Emile Roemer ook heeft
opgeroepen om keiharde toezeggingen te krijgen van de vier formerende partijen in
Den Haag in dezen.
• Project Mozart inhoudt dat de bovengenoemde economisch cluster in Sittard-Geleen
belangrijke strategische partners zijn voor een zelfstandig, krachtig en onafhankelijk
Nederland en Europa en zij structurele betrokkenheid van de Rijksoverheid vergen
voor transities, innovatiekracht en werkgelegenheid.

• Chemelot in 2050 volledig duurzaam en circulair wil zijn.
• Er voor deze verduurzaming dringend behoefte is aan infrastructurele uitbreidingen
en verbeteringen, zoals de Delta Rhine Corridor en het 380kV-elektriciteitsnet en dit
onmisbaar is.
• Daarnaast goede (OV) bereikbaarheid essentieel is voor het vestigingsklimaat en
aantrekken internationale kenniswerkers voor de campus.

Verzoekt het College van B&W om:
1. Project Mozart handen en voeten te geven door als gemeentebestuur samen met de
Provincie Limburg met een gezamenlijke propositie voor de Westelijke Mijnstreek en
de hele regio op te trekken richting het Rijk om het project-idee Mozart van de grond
te krijgen.
2. Zich in het openbaar, bijvoorbeeld middels een persbericht of anders, uit te spreken
vóór project Mozart om gewicht te geven aan dit idee en publiekelijk het belang
hiervan voor Sittard-Geleen en de regio zodoende te benadrukken.
3. De gemeenteraad wanneer noodzakelijk en/of relevant is op te hoogte te brengen van
de ontwikkelingen die zich voordoen in deze lobbysamenwerking t.a.v. project
Mozart.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:
Pepijn Pi Van de Venne Fractievoorzitter, D66

Patrick Brouwers,  Fractievoorzitter CDA

Paul Kubben, Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Phil Boonen, Fractievoorzitter gob

Maud Schenk-Hermans, Fractievoorzitter PIT

Motie gob en andere partijen Project Mozart