gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Minimumloon naar 14 euro met instemming van gob, maar wel met aandachtspunten voor o.a. het MKB.

Bijdrage eerste termijn gob inzake motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon naar 14 euro.

Geachte voorzitter,

Deze inbreng van  gob kan tevens beschouwd worden als een stemverklaring, maar omdat de navolgende tekst te lang is voor een stemverklaring, maak ik namens gob gebruik van de 1e termijn,

De gob fractie is voorstander van een verhoging van het minimumloon. gob is in de regel er geen voorstander van dat de gemeenteraad zich mengt in de besluitvorming,  die op landelijk niveau dient plaats te vinden. Echter deze kwestie heeft een directe relatie met het gemeentelijke armoedebeleid.  Zoals in de motie aangegeven heeft Sittard-Geleen duizenden inwoners die ondanks hun onmisbare beroep een inkomen hebben waarmee ze officieel tot de werkende armen behoren en waarmee ze hun gezinnen niet of nauwelijks kunnen onderhouden en daar moet wat aan gedaan worden. Anderzijds willen we aangeven dat er ook nog veel onduidelijkheden zijn omtrent het verhogen van het minimumloon. Wat is de impact voor de ondernemers?, Wat betekent dit voor de prijzen van producten? Wat heeft dit van invloed op de werkgelegenheid? Hoe zit het met de koppeling met het bijstandsniveau? Wat betekent een en ander voor het salaris van degene die boven het minimumloon verdienen en moeten deze salarissen dan ook met 40% verhoogd? Om maar een paar voorbeelden te noemen….tal van onzekerheden waar we als gob nog geen duidelijkheid over hebben.

Deze motie betreft besluitvorming op landelijk niveau. Wij beschouwen deze motie als een signaal om iets te doen aan de hoogte van het minimumloon. De hoogte van de verhoging is voor ons geen harde eis .

Al met al is gob voor de motie, maar we geven aandachtspunten mee waar rekening mee gehouden dient te worden bij de uiteindelijke besluitvorming op landelijk niveau bij de uiteindelijke vaststelling van de nieuwe hoogte van het minimumloon.