gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob
gob online
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie gob Wonen boven winkels.

Motie gob Wonen boven winkels

Behorende bij het raadsvoorstel Subregionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek,
behandeld in de raadsvergadering van 14 december 2023.

Inzake de woonproblematiek, leegstand en gebruik van woningen en winkels, leefbaarheid van
centrumgebieden en het bewoonbaar houden/maken van onze binnensteden.

Overwegende dat:

• Er in onze gemeente een grote woonbehoefte is in alle segmenten.
• Er veel leegstand is vooral in wijkvoorzieningencentra, winkelgebieden en stadscentra.
• De leefbaarheid en bewoning van onze binnensteden zoveel mogelijk bevorderd dient
te worden.
• De etages boven winkels veelal leegstaan dan wel gebruikt worden als opslag van
goederen.
• Onze binnensteden baat hebben bij meer bewoning en beleving.
• De aanpak van de woonproblematiek prioriteit wordt gegeven opdat meer mensen het
bijzondere gevoel om in onze gemeente Sittard-Geleen te wonen mogen ervaren.
• De diversiteit aan doelgroepen middels begeleiding en zo nodig handhaving beter
moeten bijdragen aan leefbaarheid en kwaliteit van wonen.

Constaterende dat:

• In beeld gebracht moet worden waar sprake is van leegstand en/of ander gebruik van
potentiële woonruimtes.
• Winkelpanden hoogstwaarschijnlijk in 2025 verplicht moeten beschikken over een
energielabel C of D. Veel winkelpanden hebben een laag energielabel. Door dit
investeringsmoment te combineren met de aanpak van lege verdiepingsruimtes zouden
woningen kunnen worden toegevoegd aan het woning bestand.

• Naast de toevoeging van woningen het ook een positief effect kan hebben voor de
winkelier en/of horecaondernemer als een bovenverdieping verhuurd wordt. Eventueel
kan de huurprijs van de onderverdieping omlaag.
• Regelgeving, kosten en ontwerptechnische uitdagingen de ombouw op dit moment vaak
tegenhouden.
• Door een actief gemeentelijk beleid zowel ondernemen, bewoning en beleving kan
worden bevorderd in onze wijkvoorzieningencentra, winkelgebieden en stadscentra.

Verzoekt het college:

1. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om wonen boven winkels mogelijk te
maken dan wel te bevorderen;
2. Te onderzoeken welke wet- en regelgeving wonen boven winkels eventueel
belemmeren of bevorderen en aan te geven hoe deze belemmeringen weggenomen
kunnen worden of bevorderingen ingezet kunnen worden;
3. Te onderzoeken of een leegstandsverordening een doeltreffend instrument kan zijn.
4. Voor de zomer van 2024 te komen met voorstellen naar de gemeenteraad

Fractie gob
Phil Boonen
Mede-indiener:
Fractie CDA
Gabrielle Essing-Demandt

Motie gob-CDA inzake wonen boven winkels