gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob online
gob sittard
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie: Planherziening Tersteeglaan Sittard AANGENOMEN

De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 december 2023,

Constaterende dat:

– In 1995/1996 de woningen in de Tersteeglaan zijn gebouwd volgens de stedenbouwkundige randvoorwaarden van het Bestemmingsplan Campina Complex

– Het op grond van de stedenbouwkundige randvoorwaarden in het beeldkwaliteitsplan niet, maar op grond van de bouwvoorschriften wel mogelijk was om tot 6 meter hoog in de noordelijke zijdelingse perceelsgrens te bouwen

– In 2006 een herziening van het bestemmingsplan Campina Complex heeft plaatsgevonden, waarbij de stedenbouwkundige  randvoorwaarden in het beeldkwaliteitsplan zijn losgelaten en de bouwvoorschriften zijn overgenomen

– De bewoners van de Tersteeglaan mogelijk niet op de hoogte waren van de bouwmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan in 2006 en daarom ook niet in bezwaar zijn gegaan tegen het nieuwe bestemmingsplan Sittard Zuid

– De bewoners van de Tersteeglaan pas in 2008 de bouwmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan Sittard Zuid hebben ontdekt, nadat een nieuwe bewoner in de straat een omgevingsvergunning had aangevraagd en gekregen voor het realiseren van een opbouw tot 6 meter hoog in de noordelijke perceelsgrens

– Alle bewoners van de Tersteeglaan in 2008 in bezwaar zijn gegaan tegen de verleende vergunning en geprobeerd hebben om de stedenbouwkundige randvoorwaarden van het bestemmingsplan Campina Complex terug te krijgen

– De bewoners van de volgende herziening van het bestemmingsplan in 2016 mogelijk ook niet op de hoogte waren en daarom niet in bezwaar zijn gegaan tegen het nieuwe bestemmingsplan Sittard-Zuid

Overwegende dat:

– De huizen in de Tersteeglaan van elkaar verschillen qua ontwerp, maar ontworpen zijn conform de stedenbouwkundige randvoorwaarden van het Campina Complex

– Bij het ontwerpen van de huizen geen rekening is gehouden met een mogelijke opbouw van de buren tot 6 meter hoog in de noordelijke perceelsgrens

– De huizen met grote of meerdere ramen in de zijgevel gericht op de zuidelijke perceelsgrens méér last hebben van de opbouw van hun buren tot 6 meter hoog dan de huizen met slechts één of géén ramen in de zijgevel gericht op de zuidelijke perceelsgrens

– Doordat het bestemmingsplan het mogelijk maakt om tot 6 meter hoog in de noordelijke perceelsgrens te bouwen zijn de buren die hier last van ondervinden kansloos in bezwaar en beroep, omdat ze tegen een gebonden beschikking ageren

– De verruiming van de bouwmogelijkheden in strijd is met de geest van het oorspronkelijke ontwerp voor de Tersteeglaan

Roept het College van Burgemeester en Wethouders op:

– Bij de bewoners van de Tersteeglaan te Sittard te inventariseren of er draagvlak bestaat voor het wijzigen van de planregels, zodat het niet meer rechtstreeks mogelijk is om een opbouw tot 6 meter hoog in de noordelijke perceelsgrens te bouwen met uitzondering van de reeds vergunde opbouwen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:
gob – Fedja Kuburić

CDA Sittard-Geleen – Bas Hoedemakers

Motie gob en CDA inzake Tersteeglaan Sittard AANGENOMEN