gob geleen
gob
gob online
gob politiek limburg
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie jongeren mentaal ondersteunen

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 15 juni inzake
de Kadernota 2023 en de 1ste programmarapportage 2023

Constaterende dat:

– Het RIVM heeft onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de mentale gezondheid
van jongeren in de doelgroep van 15 – 24 jaar (publicatiedatum 31-05-2023 website
RIVM). Jongeren konden aangeven hoe zij zich de afgelopen 4 weken voelden. 1 op
de 3 geeft aan mentale klachten te ervaren. Na een piek in maart 2022 en de
voorzichtige daling in de zomerperiode (juni en september), blijft het percentage
jongeren met mentale klachten hangen boven de 30%
– Jongeren kregen van de RIVM de vraag of zij er in de laatste 3 maanden serieus aan
dachten om een eind aan hun leven te maken. 14% van de jongeren gaf aan deze
serieuze gedachten aan zelfdoding wel eens tot heel vaak te hebben gehad. Jongeren
kwamen nog steeds vaker bij de huisarts vanwege zelfdodingsgedachten of –
pogingen dan voor de pandemie.
– Het RIVM vroeg jongeren hoe vaak zij zich in de laatste 4 weken eenzaam voelden.
45% voelde zich enigszins tot sterk eenzaam. Eenzaamheid komt vaak samen voor
met mentale klachten en stress om de thuissituatie, eigen problemen of wat anderen
van vinden. Ook is er een verband tussen zelfdodingsgedachten en eenzaamheid.
– In maart 2023 voelde 47% van de jongeren zich in de laatste 4 weken (zeer) vaak
gestrest. Na de sterke stijging tussen december 2021 en maart 2022, is een
voorzichtige daling en stabilisering van gevoelens van stress onder jongeren.
Sommige situaties zorgden voor meer stress bij jongeren dan andere. De meeste
stress werd veroorzaakt door school (29%), de combinatie van alles wat jongeren
moeten doen (27%), de mening van anderen (15%) en eigen problemen (16%). De
ervaren stress door de coronasituatie daalde in een jaar tijd van 20% in maart 2022
naar 7% in maart 2023
– Volgens het RIVM maken jongeren zich zorgen om inflatie en de woningmarkt. Uit
onderzoek blijkt dat jongeren banger zijn dat bijvoorbeeld inflatie (59%) of de
woningmarkt (53%) hen persoonlijk zullen raken dan dat ze zich zorgen maken over
mogelijke coronamaatregelen (12%) of een coronabesmetting van henzelf of een
dierbare (7%).

Overwegende dat:
– Het voorkomen en verhelpen van mentale problemen onder jongeren een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is
– De gemeente Amsterdam jongeren stimuleert om over mentale klachten te praten.
Jongeren uit de gemeente Ooststellingwerf een vrijetijdspas van 200 euro krijgen.
Met de pas kunnen ze bijvoorbeeld terecht bij een natuurorganisatie en muziekof
sportverenigingen. Hiermee wil de gemeente de doelgroep stimuleren om een
nuttige invulling aan hun vrije tijd te geven, om zo verveling te voorkomen. De
gemeente Peel en Maas wil in gesprek met jongeren en hun ouders of verzorgers
over mentale gezondheid en houdt hiervoor bijeenkomsten. De gemeente wil er zo
achter komen hoe het met de lokale jeugdigen is gesteld én wat er gedaan kan
worden om de mentale gesteldheid te verbeteren. Er zijn fysieke en online
gesprekken. Al met al zijn er tal van initiatieven mogelijk om de mentale gezondheid
van jongeren te verbeteren.

Verzoekt het College van B&W:
– In kaart te brengen wat we als gemeente al doen om jongeren met mentale
klachten hulp te bieden.
– Te onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn om jongeren in Sittard-
Geleen mentaal te ondersteunen en de resultaten van dit onderzoek voor te
leggen aan de gemeenteraad?

En gaat over tot de orde van dag.

Indiener:
Raadslid Marcel Claessens, gob