gob politiek limburg
gob sittard
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob geleen
politiek sittard geleen
gob
gob online
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Onze motie van 14 november inzake parkeertarieven Zuyderland, raad breed aangenomen……

MOTIE INZAKE PARKEERTARIEVEN ZUYDERLAND ZIEKENHUIS

De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2019 Overwegende:

* dat de raad van Sittard-Geleen bij behandeling van de begroting van 2019 besloten heeft de parkeertarieven te verhogen;

* dat de parkeermaatregel door veel patiënten en bezoekers van het Zuyderland ziekenhuis als zeer pijnlijk worden ervaren, omdat zij geen of slechts gedeeltelijk een keuze hebben om geen gebruik te maken van de parkeergarage bij het Zuyderland ziekenhuis;

* dat het parkeertarief van Sittard-Geleen afwijkt van het parkeertarief van andere in Zuid en Midden Limburg gelegen ziekenhuizen;

Verzoekt het college:

1. Meerdere scenario’s te onderzoeken voor gedifferentieerde tarieven voor de bezoekers van het Zuyderland Ziekenhuis

2. De raad voorafgaand aan de behandeling van de kadernota de benodigde informatie hieromtrent te verstrekken

En gaat over tot de orde van de dag.

Indieners Marcel Claessens namens gob en Frans van Montfoort namens VVD

Mede indieners:

PVDA 50 Plus Fractie Fredrix

Groen Links SPA

DNA D66