gob sittard geleen
gob sittard
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob online
gob geleen
gob
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie gob en D66 inzake toekomstscenario Zuyderland.

Motie GOB
Ingediend bij de 1e Programmarapportage 2024 inzake het besluit voor het toekomstscenario Zuyderland

Constaterende:
• Dat (een deel van) de gemeenten in de stadsregio Parkstad het besluit voor het toekomstscenario van Zuyderland niet accepteren;
• Dat die gemeenten in de stadsregio Parkstad oproepen om massaal op 15 juni naar Den Haag te gaan om dit besluit terug te draaien;
• Dat deze gemeenten daarmee alle grondige onderzoeken en feitelijkheden naast zich neerleggen;
• Dat deze gemeenten daarmee valse hoop creëren voor hun inwoners
• Dat de samenwerking van gemeenten binnen Zuid-Limburg door deze opstelling onder druk komt te staan;
• Dat de gemeente Sittard-Geleen herhaaldelijk heeft geprobeerd om samen met de stadsregio Parkstad op te trekken in dit vraagstuk;
• Dat gemeenten in (Zuid-)Limburg ook in de toekomst op allerlei beleidsvelden met elkaar optrekken

Overwegende:
• Dat de kwaliteit van ziekenhuiszorg voor alle inwoners van Zuid- en Midden-Limburg ook na 2030 geborgd moet blijven;
• Dat het personeelstekort in het Zuyderland ziekenhuis vraagt om een duurzaam toekomstscenario;
• Dat het open houden van twee volwaardige ziekenhuizen, zoals de stadsregio Parkstad bepleit, geen realistische optie is (onder andere) gezien het personeelsprobleem;
• Dat bij de totstandkoming van het uiteindelijke scenario veel partijen (inwoners, huisartsen, specialisten, burgerkracht, ambulancedienst, zorgverzekeraars, gemeenteraden en colleges) betrokken zijn;
• Dat uit het onderzoek op basis van verschillende scenario’s is gebleken dat het gekozen scenario het meeste recht doet aan de toekomstige ziekenhuiszorg voor alle inwoners in het verzorgingsgebied;
• Dat uit het brede welvaartonderzoek blijkt dat de verwachte impact voor beide scenario’s (Heerlen of Geleen) op hoofdlijnen overeenkomt;
• Dat nu vooral gekeken moet worden naar hoe regio’s samen kunnen optrekken om de kwaliteit van ziekenhuiszorg te kunnen blijven garanderen;
• Dat de opstelling van (gemeenten in) de stadsregio Parkstad bij veel inwoners en gemeenten in (Zuid-)Limburg en andere bestuurs- en overheidsorganen niet gewaardeerd wordt gewaardeerd;
• Dat de gemeente Vaals uit de Alliantie is gestapt, juist om de samenwerking te zoeken.

Verzoekt het college:
1. Om bij de colleges van de gemeenten in de stadsregio Parkstad te benadrukken dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen deze opstelling betreurt;
2. Om vooral te blijven proberen om gezamenlijke uitdagingen zoals in de (ziekenhuis)zorg voor de toekomst samen met de hele regio op te pakken.

Phil Boonen, gob fractie

Pepijn Pi van de Venne, D66

 

Motie gob en D66 inzake toekomstscenario Zuyderland