politiek sittard geleen
gob geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek limburg
gob online
gob politieke vereniging
gob
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie Vreemd gob inzake bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië.

Motie Vreemd gob inzake bijdrage voor hulpverlening na de
natuurrampen in Marokko en Libië.

De raad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering bijeen op donderdag
5 oktober 2023;

Overwegende dat:
• Marokko en Libië zijn getroffen door natuurrampen met veel
slachtoffers en verwoesting tot gevolg;
• de wederopbouw een grote opgave zal zijn waarvoor internationale
steun wenselijk, zo niet noodzakelijk is.

Constaterende dat:
• De VNG een oproep aan gemeenten heeft gedaan om een donatie te
doen;
• dit kan via het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en
Vredesbevordering;
• dit Fonds kan leunen op een goed netwerk via zusterverenigingen in
Marokko, waardoor hulp snel op de juiste plek kan komen;
• een vergelijkbare optie er niet is voor Libië, maar wel een bijdrage kan
worden gedaan via het Rode Kruis;
• het zinvol zou zijn beleid te hebben met criteria in welke gevallen
financiële hulp geboden wordt in het geval van toekomstige rampen;
• er dan in volgende gevallen meer adequaat kan worden gehandeld.

Draagt het college op:
1. Eén euro per inwoner te doneren aan de hulpverlening in de getroffen
gebieden.
2. De helft van het bedrag te doneren aan het VNG Fonds conform
ledenbrief d.d. 11 september 2023 voor de slachtoffers en
wederopbouw in Marokko.
3. De andere helft van het bedrag te doneren aan het Rode Kruis voor de
slachtoffers en wederopbouw in Libië.
4. De kosten te dekken uit de beschikbare incidentele begrotingsruimte in
de jaarschijf 2023.
5. Beleid op te stellen met betrekking tot toekomstig respons op rampen
en de raad hierin mee te nemen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener:
gob,
M. Claessens

Mede-indieners:

CDA, GroenLinks-PvdA,
Stadspartij, D66,
VVD,

Motie Vreemd gob inzake bijdrage voor hulpverlening na de natuurrampen in Marokko en Libië.