gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen
gob
gob online
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie CDA krediet onderwijs en sportvoorziening unilocatie getekend (aangenomen).

CDA

Motie krediet Onderwijs- en Sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 en 9 juli 2020,

Gehoord de beraadslaging betreffende de Onderwijs- en Sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht.

Constaterende dat:

  • voor de onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht een krediet gevraagd wordt van €

10.078.000 (beslispunt 1); o dit bedrag ten laste van de beschikbare financiële ruimte voor nieuw beleid wordt gebracht;

Overwegende dat:

  • Het college in de Ronde de intentie heeft uitgesproken om de investering van € 10 miljoen zoveel mogelijk terug te brengen; voor het ontwikkelen van deze Sportvoorziening de SPUK-regeling geldt, op basis waarvan de kostprijsverhogende inkoop-BTW wordt gecompenseerd door het ministerie van VWS; deze regeling tot en met het boekjaar 2023 loopt; deze regeling de gemeente een verwacht voordeel van € 700.000 oplevert;   het college in de Ronde heeft uitgesproken dat alle voordelen (zoals de SPUK-gelden en aanbestedingsvoordelen) die zich kunnen voordoen in mindering gebracht worden op het beschikbaar gestelde krediet, om een zo laag mogelijk beslag op de investeringsruimte te realiseren.

Roept het college op om:

  • de kosten van deze nieuwe voorziening voor onze gemeente zo laag mogelijk te houden; o alle gerealiseerde meevallers te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen; o de gemeenteraad structureel via de reguliere P&C cyclus te informeren over de

(financiële)voortgang van de school- en sportvoorziening tenzij specifieke omstandigheden een afzonderlijke rapportage vereisen.

En gaat over tot de orde van de dag,

indiener: CDA

Mede indieners: Fractie Fredrix, Stads Partij, 50Plus, gob, Groen Links en VVD