vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Wethouders, gemeente Sittard-Geleen

Pieter Meekels

Pieter Meekels

1e Loco-burgemeester

Keerweg 59

6122 CN  Buchten

Portefeuille:

Stedelijke ontwikkeling, Economie, en
Arbeidsmarkt

Stedelijke ontwikkeling
- Gebiedsontwikkelingen (incl. binnenstedelijke gebiedsontwikkeling)
- Planvorming integrale ontwikkeling centra (samen met PH Omgevingsbeleid) waaronder:
o Zitterd Revisited
o Stadshart Geleen
o Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting
- Herstructurering wijken

Vastgoed
- Grondexploitaties
- Vastgoed algemeen, inclusief parkeergarages
- Agrarische zaken
- Woonwagencentra

Economische zaken,
beroepsonderwijs (VMBO, MBO en HBO) en arbeidsmarkt
- Economisch beleid, werkgelegenheid
- (Acquisitie) bedrijven en kantoren
- MKB
- Wijkeconomie (startersbeleid, kleinschalige bedrijvigheid, bedrijfsverzamelgebouwen)
- Structuurfondsen
- Vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie)
- Ambulante handel (beleid)
- Beroepsgerichte scholing
- Kennisinfrastructuur
- (VMBO/MBO/HBO)
- Arbeidsmarktbeleid en

instrumentarium
- Arbeidsmarktparticipatie
- Onderwijshuisvesting VMBO/MBO/HBO
- Citymarketing, imagoversterking en merkontwikkeling

Projecten:
- Gebiedsontwikkeling Chemelot/Chemelot Campus/ Lexhy
- Gebiedsontwikkeling VDL/Nedcar, Holtum Noord, Haven, Yard, OLS
- Gebiedsontwikkeling Bedrijvenstad

Fortuna
- Onderwijs- en sportvoorziening Obbicht-Grevenbicht
- Grensmaas

Overige afspraken:
- Bestuursakkoord 1ste fase samen met wethouder Houtakkers
- Strategische Visie 2030 samen met wethouder Houtakkers

Omdat wij graag voor iedereen voldoende tijd willen inruimen, verzoeken wij u om een afspraak te maken op telefoonnummer: 046-4778115

profiel weergeven
Leon Geilen

Leon Geilen

3e Loco-burgemeester

Van Itersonstraat 26

6166 XG  Geleen

Portefeuille:

Gezondheid, Leefomgeving,
Inwonerparticipatie en Communicatie

Gezondheid, Inclusieve samenleving, Zorg en welzijn
- Collectieve preventieve gezondheidszorg incl. jeugdgezondheidszorg
- Collectieve curatieve zorg
- Ouderenbeleid
- Integrale toegankelijkheid
- Welzijnswerk, buurt- en opbouwwerk
- Accommodaties, gemeenschapshuizen, inclusief integraal accommodatiebeleid
- Vrijwilligersbeleid
- Coördinatie subsidiebeleid
- Coördinatie transformatie naar inclusieve samenleving
- WMO (integraal, o.a. individuele voorzieningen: woningaanpassing, vervoer, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding psychosociaal, gehandicaptenparkeerkaarten.)

Inwonerparticipatie en Communicatie
- Interactieve beleidsvorming
- Cultuuromslag/omgevingsbewust denken en werken (initiërend en programmatisch; relatie met instrumentarium, portefeuille P&O
- Interne communicatie
- Externe communicatie, inclusief persbeleid

Wijkgericht werken / kleine kernen
- (Doorontwikkeling) wijkgericht werken (integraal)
- Leefbaarheid kleine kernen

Leefomgeving
- Beheer openbare ruimte: beleid en uitvoering incl. reclame (waaronder mupi's, abri’s, digitale displays) en PRIS
- Groenvoorziening, boombeheer, openbare verlichting, wegen
- Uitvoering hondenbeleid
- Waterhuishouding, riolering
- Dieren
- Gladheid bestrijding
- Reiniging, afvalbedrijf
- Wijkbeheer
- Havens en markten

Verkeer
- Verkeersmaatregelen, verkeersregelingen en verkeersmeubilair
- Verkeerskundige aspecten van beheer wegen alsmede openbare verlichting
- Bewegwijzering
- Infrastructurele kunstwerken

Project:
- Zwem- en schaatsvoorzieningen 2de PH samen met PH Sport

Omdat wij graag voor iedereen voldoende tijd willen inruimen, verzoeken wij u om een afspraak te maken op telefoonnummer: 046-4778084

profiel weergeven