gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob online
gob
gob geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Leon Geilen

Wethouder

1e Loco-burgemeester

Van Itersonstraat 26

6166 XG  Geleen

Geboortejaar: 1971

Raadslid sinds: van 2007 tot 2014

Kandidaatnummer: 2

Beroep: Wethouder

Portefeuille:

Portefeuille 2022-2026
*Stedelijke ontwikkeling
*Omgevingsbeleid, Ruimtelijke Ordening en Inrichting
*Verkeer & Mobiliteitsbeleid
*Vastgoed
*Leefomgeving
*Verkeer
*Stadsdeelwethouder stadsdeel 3
*Projecten:
Omgevingsvisie, samen met weth Houtakkers
Zwem- en schaatsvoorzieningen
Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting
*Coördinerend portefeuillehouder:
Ontwikkelpad Geleen-Zuid
Ontwikkelpad Geleen-Centrum
Doorontwikkeling inwonerparticipatie

Functies die voortvloeien uit het wethouderschap
*Voorzitter Waterketenoverleg Limburg (Bestuurlijk Regiotrekkersoverleg Limburg)
*Lid RBO Maas (afgevaardigde namens Limburgse gemeenten)
*Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg
*Ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg
*Vicevoorzitter Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur GGD Zuid-Limburg
*Voorzitter Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg
*Secretaris Bestuur Vereniging Afval Samenwerking Limburg
*Lid Stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar
*Lid Stuurgroep A2 Vonderen-Kerensheide
*Lid Bestuurlijk RMO Zuid-Limburg
*Lid Mobiliteitsraad Limburg

Omdat wij graag voor iedereen voldoende tijd willen inruimen, verzoeken wij u om een afspraak te maken op telefoonnummer: 046-4778084

Bestuurlijke functies:

Overige nevenfuncties

  • Lid Awt-Prinse Vastelaovesvereiniging de Uule Awt-Gelaen
  • Erelid Schutterij HH Marcellinus & Petrus Geleen
  • Lid Heemkundevereniging Geleen
  • Lid politieke groepering gob