gob geleen
gob politieke vereniging
gob online
politiek sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Leon Geilen

Wethouder

1e Loco-burgemeester

Van Itersonstraat 26

6166 XG  Geleen

Geboortejaar: 1971

Raadslid sinds: van 2007 tot 2014

Kandidaatnummer: 2

Beroep: Wethouder

Portefeuille:

Portefeuille 2022-2026
• Stedelijke ontwikkeling
• Omgevingsbeleid, Ruimtelijke Ordening en Inrichting
• Verkeer & Mobiliteitsbeleid
• Vastgoed
• Leefomgeving
• Verkeer
• Stadsdeelwethouder stadsdeel 3

Projectenwethouder:
• Omgevingsvisie, samen met wethouder Houtakkers
• Zwem- en schaatsvoorzieningen
• Ambtelijke en bestuurlijke huisvesting

Coördinerend portefeuillehouder:

• Ontwikkelpad Geleen-Zuid
• Ontwikkelpad Geleen-Centrum
• Doorontwikkeling inwonerparticipatie

Functies die voortvloeien uit het wethouderschap:

Voorzitter Waterketenoverleg Limburg (Bestuurlijk Regiotrekkersoverleg Limburg)
Lid RBO Maas (afgevaardigde namens Limburgse gemeenten)
Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg
Ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg
Vicevoorzitter Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur GGD Zuid-Limburg
Voorzitter Stuurgroep Trendbreuk Zuid-Limburg
Secretaris Bestuur Vereniging Afval Samenwerking Limburg
Lid Stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar
Lid Stuurgroep A2 Vonderen-Kerensheide
Lid Bestuurlijk RMO Zuid-Limburg
Lid Mobiliteitsraad Limburg
Lid Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van de VNG
Lid Stuurgroep City Deal
Lid Stuurgroep Deltaprogramma namens de VNG

Omdat wij graag voor iedereen voldoende tijd willen inruimen, verzoeken wij u om een afspraak te maken op telefoonnummer: 046-4778084

Bestuurlijke functies:

Overige nevenfuncties
• Lid van het comité van aanbeveling van het OLS 2023
• Lid Awt-Prinse Vastelaovesvereiniging de Uule Awt-Gelaen
• Lid van verdienste Vastelaovesvereiniging de Uule Awt-Gelaen
• Erelid Schutterij HH Marcellinus & Petrus Geleen
• Lid Heemkundevereniging Geleen
• Lid politieke groepering gob