gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob online
gob sittard
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Yvonne, een fractievoorzitter met tomeloze energie!

Wie is Yvonne Salvino?

“Een fractievoorzitter met tomeloze energie, die “alle touwtjes” strak in handen wil hebben”

Het jaar 2017, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naderen. Yvonne maakt haar keuze voor de politiek, tevens een keuze voor de politieke groepering gob. Zij ging heel bewust deel uitmaken van de gob familie. Een goede keuze want zij geeft het heel vaak, aan, dat zij zich thuis voelt bij de gob familie!

Yvonne is gedreven in alles wat ze doet, of het nu gaat om samen met haar echtgenoot leiding te geven aan hun bedrijf of nu al inmiddels bijna 3 jaar als fractievoorzitter van haar partij gob!

Bestuurlijk actief in diverse ondernemerscollectieven en in haar rol als voorzitter van de ondernemersvereniging Bedrijven Sittard-Geleen (BSG) kwam ze veelvuldig in aanraking met de politiek.

In de vele overleggen kwam ze ook in contact met wethouder Pieter Meekels en zo werd haar interesse voor de politiek gewekt. Bestuurlijk opkomen voor de belangen van de ondernemers, maar ook kansen creëren voor werknemers op de arbeidsmarkt,  was en is, al jarenlang de inzet van Yvonne en dit heeft o.m. nadrukkelijk raakvlakken met de politiek.

Yvonne voelde zich, in maart 2018 gekozen als raadslid, al snel thuis in de politiek. Gedreven, alles willen weten, niet bang om ergens het voortouw in te willen nemen en dit leidde al snel tot haar kandidatuur voor fractievoorzitter van de gob fractie.

De al jarenlang zittende fractievoorzitter Paul Verjans had al in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 aangegeven dat dit zijn laatste raadsperiode zou zijn en dat hij ook na een inwerkperiode van ongeveer een jaar het fractievoorzitterschap wilde overdragen.

De inwerkperiode is met voortvarendheid verlopen, zodat de aanvankelijke inwerkperiode van 1 jaar kon worden ingekort tot 9 maanden en dus heeft de overdracht van het fractievoorzitterschap al op 1 januari 2019 plaatsgevonden.

Zoals al aangegeven, Yvonne wil “de touwtjes” graag zelf in hadden hebben. Zij regelt, organiseert, stimuleert, initieert, maar is ook vooral zelf ook zeer actief. Schrijft vele artikeltjes om vooral de achterban, de kiezers van de politieke groepering gob te laten weten op welke wijze zij vertegenwoordigd worden.

Met haar onverwoestbare energie is zij dus “dé kartrekker” van de gob fractie. Waar haalt ze de energie en tijd vandaan?

Yvonne is niet alleen de “centrale spil” in de gob fractie, maar ook in hun glasbedrijf te Sittard is ze samen met haar echtgenoot Remy Salvino de “centrale spil” en zorgen zij dat alles op rolletjes loopt.

Yvonne gaat er niet een beetje voor, maar voor de volle 100%, in hun bedrijf, in de politiek en natuurlijk het allerbelangrijkste, in haar gezin.

Dus gaat zij ook 100% voor haar kiezers. De kiezers van de politieke groepering gob. Voor alle inwoners van Sittard-Geleen zet Yvonne zich volledig in.

Naar karakter baseert Yvonne zich op samenwerking, coalitie en oppositie. Zij past perfect in de nieuwe bestuurscultuur, die ruimte geeft aan alle raadsfracties, zowel aan coalitie als aan oppositie. Zij verdient alle steun van de inwoners van onze mooie stad. Zij staat voor de inwoners en bedrijven in onze mooie stad.

De kiezer kan zijn stem dus met een gerust hart aan haar toe vertrouwen en ik wens haar dan ook veel succes toe!

Born, 8 oktober 2021
Collega raadslid, Jos Vroemen