gob online
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob geleen
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob sittard geleen
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen ex art. 43 nieuwsbericht Albert Heijn Geleen.

Sittard-Geleen, 15 november 2023

Geachte voorzitter,

De gob-fractie heeft kennis genomen van het detailhandelsbeleid en de inspraakreacties
daarop, die in de komende raadscyclus worden behandeld. Naar aanleiding van deze
stukken publiceerde de Limburger vandaag een nieuwsbericht over de mogelijke
verhuizing van Albert Heijn in het centrum van Geleen. Onder omwonenden en bezoekers
van de Albert Heijn roept het artikel de vraag op of de vestiging op korte termijn gaat
sluiten, mede in het licht van de omvorming van de Jan Linders-vestiging aan de Nieuwe
Markt naar een Albert Heijn-vestiging.

Hierbij verzoeken wij u om de volgende vragen te beantwoorden:

1. Is het College op de hoogte van de plannen voor de verhuizing van Albert Heijn in het
centrum van Geleen?

2. Heeft het College overleg gehad met de eigenaar van Albert Heijn Geleen over de
mogelijke verhuizing en zo ja, wat is daaruit voortgekomen?

3. Bent u bekend of Albert Heijn de vestiging aan de Rijksweg Zuid (op korte termijn) wil
sluiten, mede in het licht van de omvorming van de Jan Linders aan de Nieuwe Markt?

4. Acht u het kansrijk om een nieuwe locatie binnen of aan de rand van het centrum van
Geleen te vinden om Albert Heijn op die manier voor Geleen te behouden met de door het
bedrijf gewenste moderne full-service supermarkt.

Hoogachtend,
Roy Breidenbach Raadslid gob

Eva Janssen Burgerraadslid gob

Art. 43 Albert Heijn Geleen