gob sittard geleen politiek
gob geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob online
gob politiek limburg
gob sittard
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Jos Vroemen.

Mijn naam is Jos Vroemen en ik ben al heel wat jaren actief als gob raadslid. Als grootste lokale partij van Sittard-Geleen, heeft gob altijd oog en oor voor de inwoners van alle dorpen en wijken. gob betrekt de mening van de inwoners bij haar standpuntbepaling. De gob fractie vindt het namelijk belangrijk dat we onze toekomst samen maken.

Mijn interesse gaat uit naar het buitengebied en de belangrijke agrarische gebieden van onze mooie stad.

Sittard-Geleen is namelijk een aantrekkelijke gemeente met een groene omgeving, met een rijk verenigingsleven, met culturele voorzieningen, met historische gebouwen, kastelen en een mooi en aantrekkelijk buitengebied. gob wil dit buitengebied met de kenmerkende landschapselementen zoveel als mogelijk in stand houden. Dat geldt ook voor de agrarische gebieden, die tegelijk een onderdeel zijn van de lokale economie.

Al deze zaken maken Sittard-Geleen tot een leefbare en attractieve gemeente voor de inwoners, voor kenniswerkers die zich in onze regio willen vestigen en voor toeristen en recreanten. Voor jong en oud en in dorp én stad! Precies in lijn met datgene dat gob belangrijk vindt.

Het zou fijn zijn als u me daarbij kan helpen met aanvullende tips, suggesties …. Alle informatie over dit voor u en gob zo belangrijke onderwerp is welkom. Dus schroom niet om mij te bellen of mailen (raadslid.vroemen@sittard-geleen.nl of via 06-53634676).

En mocht u in uw familie- of kennissenkring mensen kennen die dit onderwerp ook na aan het hart ligt dan stel ik het op prijs als u hen attent maakt op dit bericht, zodat zij hun mening kunnen geven.

Met gob groet, Jos.