gob sittard
gob geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob
gob online
gob politiek limburg
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

SAMEN BOUWEN WE AAN EEN PLEK VOOR ONTWIKKELING, LEEFBAARHEID EN VITALITEIT (wethouder Yvonne Salvino)

Vorige maand, om precies te zijn op maandag 19 februari, hebben we het bouwbord onthuld van de nieuwe centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht. Dat was een feestelijke gebeurtenis, waar ik met heel veel trots en plezier op terugkijk. De onthulling deden we met vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers: Kindcentrum De Kingbeek (Stichting Kindante), Handj in Handj, Sportstichting Sittard-Geleen, voetbalvereniging SV Argo en tennisclub TC Bicht ’14.

Centraal punt

Het bouwbord staat in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Precies op de plek waar de nieuwe centrale onderwijs- en sportvoorziening komt. Die gaat bestaan uit het Integraal Kind Centrum (IKC), de gymzaal, het verenigingsgebouw, de tennisvelden en voetbalvelden en de bijbehorende buitenruimten, waaronder een speelplaats, parkeerplaats en de groenvoorziening. De nieuwe centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht wordt een centraal punt waar onderwijs en sport samenkomen, waar de jeugd niet alleen kan groeien in kennis, maar ook in gezondheid, sportiviteit en gemeenschapszin. Niet voor niets hebben we gekozen voor de slogan: Samen bouwen we aan een plek voor ontwikkeling, leefbaarheid en vitaliteit.

Krachtenbundeling

Het is natuurlijk geweldig en heel speciaal dat door de krachtenbundeling van onderwijs en sport er een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor jong en oud ontstaat; voor kinderen, ouders én inwoners. De locatie levert dus ook een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid in beide kernen, met aantrekkelijke faciliteiten die voor beide dorpen binnen handbereik liggen. Door samen te werken aan thema’s als leren, leven en bewegen ontstaat een verrijkende omgeving die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en aan de positieve gezondheid in beide dorpen. Via de moestuin bijvoorbeeld leren kinderen op speelse wijze het belang van gezonde voeding. En de producten uit de tuin, vormen een prima basis voor gerechten in de sportkantine. Ook de combinatie van meerdere sporten op dezelfde locatie nodigt uit om ook eens kennis te maken met andere takken van sport. Deze locatie is meer dan een gebouw; het is een symbool van het belang dat we hechten aan de toekomst van onze kinderen en aan de verbinding binnen onze gemeenschap. Het vertegenwoordigt onze gezamenlijke inspanning om een omgeving te creëren die zowel stimulerend als ondersteunend is.

Onteigeningsprocedure

De gemeente is al eigenaar van de grond voor het lntegraal Kindcentrum (IKC), gymzaal, speelplaats, parkeerplaats en een deel van de oversteekplaats. Eind 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het starten van de onteigeningsprocedure voor de gronden die nodig zijn voor de aanleg van het sportcomplex. Daarvoor hebben we nog wel de goedkeuring nodig van de regering (Kroon). Het goede nieuws is dat we onlangs de goedkeuring hebben gekregen om de onteigeningsprocedure te starten. Uiteraard blijven we, gedurende de procedure,  proberen om er met de grondeigenaren minnelijk uit te komen.

Ontwikkeling, leefbaarheid en vitaliteit

De bouw van deze centrale onderwijs- en sportvoorziening zal tijd, inspanning en voortdurende samenwerking vereisen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een plek zullen creëren waar onze kinderen en toekomstige generaties trots op kunnen zijn. Namens het stadsbestuur wil ik dan ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van dit project. Hun harde werk en toewijding zijn de bouwstenen van dit initiatief. Samen bouwen we niet alleen aan een gebouw, maar aan de toekomst van Grevenbicht en Obbicht, en daarmee aan die van de gemeente Sittard-Geleen. In dat opzicht is de onthulling van het bouwbord de start van een nieuw hoofdstuk voor Obbicht en Grevenbicht: een hoofdstuk van ontwikkeling, leefbaarheid en vitaliteit.

Wethouder Yvonne Salvino
wethouder.yvonnesalvino@sittard-geleen.nl