vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Onze toekomst maken we samen!

Wij startten als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar met de besprekingen voor de nieuwe coalitie. Na de informatieronde en het inschakelen van een externe informateur stonden wij voor de keuze tussen de ‘vernieuwingsgroep’ – bestaande uit GroenLinks, SP, SPA, DNA en PvdA enerzijds – en het CDA en D’66 anderzijds. De VVD had zich inmiddels solidair verklaard met ons.

De raadsfractie van gob heeft weloverwogen gekozen voor de ‘vernieuwingsgroep’. Daarmee geeft onze raadsfractie duidelijk aan dat vernieuwing middels meer en duidelijke participatie van inwoners en bedrijven een duidelijke waarde is waar we als gob echt voor staan.

Dit sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van onze partij. Dicht bij onze inwoners, door en voor onze inwoners, voor een leefbaar en sterk economisch Sittard-Geleen in dorp én stad. Onze drijfveren voor de komende jaren zijn dan ook overduidelijk. Samen met de inwoners, instellingen en bedrijven in onze stad de complexe uitdagingen – in en van – de toekomst oplossen. Het gaat hier dan ook om echte aandacht voor duurzaamheid, arbeidsmarktproblematiek, sociale problematiek,  voorzieningenniveau, financiële situatie et cetera…

Daarvoor is er visie nodig en draagvlak bij alle inwoners. Moeilijke besluiten nemen en toch het vertrouwen van je kiezers behouden. Dat is onze uitdaging voor ‘vandaag en morgen’. En dat alles kan door permanente vernieuwing en verjonging in onze partij. Jonge, nieuwe en deskundige mensen, die met een duidelijke toekomstvisie gob ‘maken’. Dat zijn wij. Dat zijn wij in 2025. Een gob voor iedereen; alle inwoners, instellingen en bedrijven in onze mooie gemeente Sittard-Geleen.

Pieter Meekels