gob geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

40 Jaar inzet voor onze inwoners, bedrijven en instellingen

“Wat is het mooi om iets voor anderen te kunnen betekenen, toch? In feite is dat de norm voor mensen die bij gob zich dag in en dag uit inzetten. Raadsleden, burgerraadsleden, wethouders, bestuursleden, leden van de fractiebegeleiding, leden van de activiteitencommissie, van de commissie communicatie en ook voor alle leden van gob.

Inzetten voor kleine en grote zaken, die van belang zijn voor inwoners, bedrijven en instellingen. Een grote inzamelactie van winterjassen voor mensen die het nodig hebben, ondersteuning van verenigingen, acties zoals onkruidbestrijding, aan de kaak stellen van problemen middels vragen aan het college van burgemeester en wethouders, participeren in de samenleving, het oplossen van individuele probleempjes van inwoners et cetera…

Natuurlijk en daarnaast het bevorderen van zaken van algemeen belang, zoals de renovatie van Glanerbrook als centraal stedelijke zwem- en schaatsvoorziening van de gemeente of de centrale school- en sportlocatie voor de kernen Grevenbicht en Obbicht, maar ook het beperken van lastenverhogingen voor de inwoners en bedrijven, het weer op orde krijgen van het onderhoudsniveau in alle kernen, dorpen en centra. Zo kan ik  nog even doorgaan. En deze opsomming is alleen maar van het laatste jaar. Kunt u zich voorstellen hoe lang die lijst is als je 40 jaar terugkijkt, 40 jaar gob. Eerst 20 jaar in de voormalige gemeente Born en nu 20 jaar in de gemeente Sittard-Geleen.

40 jaar lang inzet met zoveel prachtige resultaten en oplossingen voor heel veel inwoners, bedrijven en instellingen, had nooit gekund als onze inwoners niet op gob hadden gestemd. Dankzij de steun van heel veel mensen, de laatste verkiezingen 9.345 stemmen, bijna een kwart van de geldig uitgebrachte stemmen. Een politieke groepering, inmiddels met 10 zetels, 2 burgerraadsleden, 2 wethouders, een prima fractie-ondersteuning, een 7-koppig bestuur en ongeveer 100 leden van jong tot oud. Met andere woorden breed vertegenwoordigd in onze samenleving. En daar gaat het natuurlijk om, weten wat er speelt, bereikbaar zijn voor inwoners en daarmee het verlengstuk zijn naar het college en de gemeenteraad. Alleen zo creëer je draagvlak, draagvlak voor en door de inwoners, bedrijven en instellingen.

Het nieuwe jaar 2021, het jubileumjaar van de politieke groepering gob zal weer bol staan van nieuwe uitdagingen, veranderingen, maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in persoonlijke omstandigheden. Allemaal zaken die van invloed zullen zijn op het welzijn en de welvaart van mensen. Daarom is het belangrijk dat je met al deze zaken ergens terecht kunt, waar een oor beschikbaar is, waar mensen zijn die er iets mee doen, die helpen. Daarvoor is ook in 2021 en verder gob beschikbaar voor u allemaal. De voorbije 40 jaar laten dat vol trots zien.

gob staat voor bestendigheid, doorheen de voorbije 40 jaar en voor alle jaren die er gaan komen. Het is belangrijk dat er inwoners zijn die gob steunen. Onderdeel worden van onze politieke groepering kan door lid te worden. Daarmee word je actief, niet alleen voor jezelf, maar vooral voor anderen! Samen op weg naar 50-jaar!”

Pieter Meekels, partijleider