vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Onze toekomst maken we samen!

Ik ben zeer vereerd dat ik tijdens de ledenvergadering van 7 maart jongstleden gekozen ben tot lijsttrekker van gob. In de afgelopen jaren was ik wethouder Economie binnen de gemeente Sittard-Geleen en alhoewel ik er bijzonder trots op ben dat er gedurende deze periode cruciale ontwikkelingen hebben plaatsgevonden bij Chemelot en VDL Nedcar, ben ik me er zeer van bewust dat er nog meer werk aan de winkel is voor een leefbaar en sterk economisch Sittard-Geleen.

Bedrijven en ondernemerschap

Als wethouder heb ik tientallen midden- en kleinbedrijven bezocht binnen de gemeente om ze enerzijds te spreken over hoe ze als lokaal bedrijf kunnen profiteren van de voorspoed die de grote bedrijven in de gemeente en de regio brengen. Anderzijds spraken we ook over wat bedrijven verder nodig hebben aan bredere ondernemersondersteuning.

Inwoners en de samenleving

Het evenwicht tussen stedelijke projecten en zaken die spelen in de wijken en de dorpen is van groot belang. Naast mijn vele taken en werkzaamheden op lokaal, regionaal, (Zuid-) Limburgs en nationaal niveau, wil ik altijd oog en oor hebben voor de individuele problemen van onze inwoners; ze kunnen altijd bij mij terecht. Ik ben er namelijk zeer trots op lijsttrekker te mogen zijn van een partij die diepgeworteld is in de vele wijken, buurten, dorpen en stadsdelen binnen onze gemeente en die onze inwoners serieus neemt.

Zoals u hier heeft kunnen lezen hebben wij de afgelopen periode hard gewerkt aan vernieuwing en verjonging binnen onze eigen geledingen, zijn daarnaast regelmatig aanwezig in de verschillende centra en dragen het verenigingsleven een warm hart toe. Ook ik bezoek regelmatig verenigingen bij bijvoorbeeld jubilea. Dat vind ik belangrijk; samen leven, organiseren en vieren creëert leefbaarheid.

Lokaal

Omdat wij een lokale partij zijn, hoeven wij geen landelijke standpunten uit te voeren en kunnen we met deskundige mensen voor eenheid, balans en kwaliteit binnen onze gemeente zorgen. In mijn ogen zijn wij dé partij die samen met inwoners en bedrijven zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen die in de gemeente leven. Samen werken we aan een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

 

Pieter Meekels

Lijsttrekker gob