gob politieke vereniging
gob
gob sittard
gob online
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Persbericht: Nieuwe start voor Math Nijsten bij gob!

Echt ‘staan voor’ een zuiver democratisch proces! Dat raakt de kern waarom Math Nijsten (54 jaar, woonachtig in Geleen, gehuwd met Julienne en vader van dochter Laura (24) en zoon Lucca (21)) per 1 januari 2018 kiest voor gob.

Mede-oprichter, lijsttrekker en fractievoorzitter verlaat met pijn in zijn hart zoals hij zelf zegt ‘zijn DNA’. Nijsten werd door het bestuur van zijn partij niet in positie gebracht om stevig door te pakken naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. “Niet gekend worden in de basis – als voormalig lijsttrekker en huidig fractievoorzitter – waar je als partij intens spreekt met elkaar en koers uit zet om op democratische wijze en langs een transparant proces de kandidatenlijst samen te stellen is voor mij onaanvaardbaar. Dan is alle vertrouwen eenzijdig opgezegd door mijn bestuur. Voor mij hét moment dat ik besloot om DNA te verlaten. Geen weg meer terug… mijn besluit stond vast… eigen koers varen!” aldus Math Nijsten.

Eigen koers varen… alleen of met anderen? Dat was de vraag die Math Nijsten zich na 14 december jl., de avond dat hij uit de de DNA-fractie stapte, zichzelf stelde. Zijn ambitie om voor de mensen in de hele gemeente Sittard-Geleen, in dorp en stad, daadwerkelijk en heel concreet zaken te kunnen aanpakken maakte dat hij zijn weg vond naar gob. Een goed gesprek met Paul Verjans, collega-fractievoorzitter bij gob, en de daaropvolgende gesprekken met de kop van de partij gaven de doorslag. Dé koers voor Math Nijsten vanaf 1 januari 2018 zou zijn samen met zijn nieuwe collega’s bij gob te gaan voor een leefbaar en voortvarend perspectief voor iedereen in de hele gemeente.

Math Nijsten vertelt over gob. “Het is dé lokale partij met een divers en goed gebalanceerd programma dat concreet, duidelijk en ambitieus is en zeker zo belangrijk… de kiezer begrijpt het. Ik ben een zoon van de fusiestad, die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken zich als ambassadeur van het stadsdeel Geleen te zien, zonder de realiteitszin uit het oog te verliezen dat de stadsdelen sámen de stad maken. Net zoals ikzelf ben ik van mening dat de stad dicht bij zichzelf moet blijven en de identiteit van de stadsdelen moet koesteren en faciliteren. Maar ben ook van mening dat de stad vooruit moet en profiel moet krijgen die past bij een bijna 100.000-inwoner-stad met centrumfunctie. Bij dit perspectief en de daarbij passende en noodzakelijke ambitie heb je een partij nodig die bewezen bestuurskracht heeft door daadkrachtige betrokken en betrouwbare bestuurders te leveren, die een afspiegeling is van onze hele gemeente en zich vertegenwoordigd voelt en weet in alle stadsdelen en die ruimte geeft en dialoog aangaat met haar inwoners en stakeholders. Maar die mij ook de  ruimte geeft mijn ambassadeursrol voor het stadsdeel Geleen vorm en inhoud te geven. Tot slot ook het feit dat ik invulling kan geven aan mijn eigen passie – en dat is het zijn van volksvertegenwoordiger met als opdracht zingeving te geven aan politiek – waarbij mensen niet op partijen stemmen maar op de mensen die zij vertrouwen, sympathiek vinden of waarderen voor wat ze zijn en doen wat ze zeggen. Zo kent men mij en zo blijf ik ook en ben ik er heilig van overtuigd dat mijn oude en nieuwe kiezers dit ook zo zien en voelen. En net als bij gob is het bij mij  ‘what you see is what you get’ en vanaf nu is gob, mijn partij!”

Bestuur en fractie – samen met de kop van de partij – kijken uit naar de samenwerking met Math Nijsten. Zijn enorme enthousiasme en daadkracht zijn voor gob een stevige aanvulling in de politieke ambitie die men nu en in de toekomst heeft. gob heeft het voor elkaar om uit nagenoeg alle wijken en dorpen van de stad Sittard-Geleen vertegenwoordigers op hun kandidatenlijst te hebben en vullen deze lijst nu nog aan met Math Nijsten. Pieter Meekels lijsttrekker van gob“Alleen op deze manier kunnen we ons standpunt ‘de stad is van de inwoners’ ook echt waarmaken. Alle inwoners van onze gemeente vinden in hun buurt een gob-kandidaat waar ze hun wensen en ideeën aan kenbaar kunnen maken. Zo zijn we in dorp én stad vertegenwoordigd en willen we samen met onze inwoners onze ambitie waarmaken.”


Noot voor de redactie.

Dit persbericht en alle onderleggers behorende bij dit bericht, vindt u terug op deze site.
Voor meer informatie richt u zich tot de perscoördinatie van gob:
Pieter Meekels, tel. 06 21 83 30 58