gob
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob geleen
gob online
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Persbericht: gob presenteert verkiezingsprogramma, én kandidatenlijst!

Vol trots presenteert gob op 17 november haar verkiezingsprogramma 2018-2022 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarnaast laat gob met zijn kandidatenlijst zien, dé partij te zijn die qua samenstelling een reflectie van de maatschappij vertegenwoordigt!

Lijsttrekker Pieter Meekels: “We zijn klaar voor de verkiezingen! Wij hebben de afgelopen periode zeer zorgvuldig ons programma samengesteld en daarbij onze twee topprioriteiten voor ons dagelijks handelen vastgesteld: leefbaar en economie. Uiteraard ieder met hun eigen bijbehorende onderliggende thema’s zoals veiligheid, openbare ruimte, zorg, duurzaamheid, gezondheid, het MKB en werk en werkgelegenheid. Vanuit ons hart hebben we onze wens en ambitie voor de toekomst op deze gebieden vastgelegd in het verkiezingsprogramma.”

Tijdens de persbijeenkomst, wederom gehouden op de geografisch centrale locatie Kasteel Limbricht, werd de kandidatenlijst ook gepresenteerd. gob heeft het voor elkaar om uit nagenoeg alle wijken en dorpen van de stad Sittard-Geleen vertegenwoordigers op hun kandidatenlijst te hebben. Pieter Meekels: “Alleen op deze manier kunnen we ons standpunt ‘de stad is van de inwoners’ ook echt waarmaken. Alle inwoners van onze gemeente vinden in hun buurt een gob-kandidaat waar ze hun wensen en ideeën aan kenbaar kunnen maken. Zo zijn we in dorp én stad vertegenwoordigd en willen we samen met onze inwoners onze ambitie waarmaken.”

Voorzitter Els Meewis-Stans vertelt verder: “We zetten ons vol in voor goed openbaar bestuur waar inwoners op kunnen vertrouwen! Ik ben bijzonder trots op ons nieuwe elan en het enthousiasme dat borrelt en energie geeft. Onze verjongde ploeg mensen weet dat beweging noodzakelijk is voor ontwikkeling en voortgang en dat hebben we nodig om de belangen van onze inwoners goed te behartigen.”

Verder presenteerde gob ‘het spiegelmomentje’: een online en offline mogelijkheid om met inwoners in gesprek te gaan op regelmatige basis. Inwoners worden op pro-actieve wijze gevraagd input te geven over thema’s die hun ter harte gaan en die belangrijk onderdeel zijn van de visie van gob.


Noot voor de redactie.

Dit persbericht en alle onderleggers behorende bij dit bericht, vindt u terug op deze site.
Voor meer informatie richt u zich tot de perscoördinatie van gob:
Jeroen van der Burgt jeroen@doortedoen.nl tel. 06 55 13 55 14
Anja Dassen anja@doortedoen.nl, tel. 06 22 52 00 36