gob geleen
gob sittard geleen
gob
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Persbericht GOB – Lokaal Belang: van “samenwerken naar samengaan

PERSBERICHT

Politieke groepering GOB

Politieke groepering Lokaal Belang

De politieke groeperingen GOB (Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar) en Lokaal Belang hebben onlangs besloten om te komen tot samenwerking op korte termijn en samengaan op langere termijn.

Het samengaan heeft tot doel om bij de raadsverkiezingen in 2018 gezamenlijk aan deze verkiezingen deel te nemen. Op korte termijn zal tussen beide partijen overleg plaatsvinden inzake de standpunten over maatschappelijke thema’s en relevante raadsvoorstellen. Op langere termijn zal gezamenlijk fractieoverleg plaatsvinden.

Beide politieke groeperingen zijn van mening dat door samenwerking en samengaan de belangen van de inwoners, bedrijven en instellingen van Sittard-Geleen het beste gewaarborgd zijn.

Namens
Politieke groepering GOB
Paul Verjans
Fractievoorzitter
Namens
Politieke groepring Lokaal Belang
Fred den Rooijen
Fractievoorzitter