gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob geleen
gob online
gob politiek limburg
gob
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Paul Verjans

Paul Verjans

Kempstraat 59

6121 XW  Born

Geboortejaar: 1950

Raadslid sinds: 1998 tot 2022

Beroep: Unitmanager, personeelsadviseur, beleids- & bestuursadviseur en inspecteur verkeer en vervoer (Thans met pensioen)

Bestuurlijke functies:

 • Voorzitter Stg. Missiewerk pater René te Born (15 jaar)
 • Penningmeester (jeugd) Buitencentrum De Spar te Haelen (24 jaar)
 • Voormalig Vice-voorzitter en penningmeester, voorheen secretaris   Kerkbestuur Parochie H. Martinus Born (9 jaar)
 • Voormalig bestuurslid Stg. Cultuurhistorisch Born
 • Voormalig secretaris provinciale jeugd- en jongerenorganisatie Stg. Jong Nederland Limburg (7 jaar)
 • Voormalig secretaris Provinciaal Samenwerkingsverband Jeugd en Jongerenorganisatie in de Provincie Limburg Stg. JJOL te Roermond
 • Voormalig bestuurslid Stg. Provinciaal Samenwerkingsverband Scouting Limburg, Jong Nederland Limburg en NUSU-Limburg
 • Voormalig voorzitter Jeugd- en Jongerenorganisatie Jong Nederland afdeling Born (5 jaar)
 • Voormalig secretaris Medezeggenschapsraad van de R.K. Basisschool “Swentibold” te Born
 • Voormalig (tijdelijk) voorzitter Schutterij St. Martinus Born, thans verenigingslid en adviseur van het bestuur
 • Medewerker en/of adviseur diverse verenigingen.