vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Paul Verjans

Paul Verjans

Raadslid

Kempstraat 59

6121 XW  Born

Geboortejaar: 1950

Raadslid sinds: 1998

Kandidaatnummer: 4

Beroep: Unitmanager, personeelsadviseur, beleids- & bestuursadviseur en inspecteur verkeer en vervoer (Thans met pensioen)

Bestuurlijke functies:

 • Voorzitter Stg. Missiewerk pater René te Born (15 jaar)
 • Penningmeester (jeugd) Buitencentrum De Spar te Haelen (24 jaar)
 • Voormalig Vice-voorzitter en penningmeester, voorheen secretaris   Kerkbestuur Parochie H. Martinus Born (9 jaar)
 • Voormalig bestuurslid Stg. Cultuurhistorisch Born
 • Voormalig secretaris provinciale jeugd- en jongerenorganisatie Stg. Jong Nederland Limburg (7 jaar)
 • Voormalig secretaris Provinciaal Samenwerkingsverband Jeugd en Jongerenorganisatie in de Provincie Limburg Stg. JJOL te Roermond
 • Voormalig bestuurslid Stg. Provinciaal Samenwerkingsverband Scouting Limburg, Jong Nederland Limburg en NUSU-Limburg
 • Voormalig voorzitter Jeugd- en Jongerenorganisatie Jong Nederland afdeling Born (5 jaar)
 • Voormalig secretaris Medezeggenschapsraad van de R.K. Basisschool “Swentibold” te Born
 • Voormalig (tijdelijk) voorzitter Schutterij St. Martinus Born, thans verenigingslid en adviseur van het bestuur
 • Medewerker en/of adviseur diverse verenigingen.