gob sittard geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob sittard
gob online
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Pieter Meekels: Hard werken aan onze toekomst

In de vierde achtereenvolgende periode dat gob in de coalitie van Sittard-Geleen vertegenwoordigd is, doen zich zowel op politiek als op bestuurlijk vlak veel uitdagingen voor. Nadat in juni de toenmalige coalitie zijn meerderheid kwijtraakte, is er intensief gewerkt aan een nieuwe meerderheidscoalitie. Veel gesprekken zijn gevoerd met collega-raadsleden. Gesprekken die niet alleen in het licht stonden van de vorming van een nieuwe coalitie, maar die ook voor de leden van de fractie van gob zeer waardevol waren. Want er werd ons een spiegel voorgehouden en daar kunnen wij alleen maar beter van worden. We hebben tijdens die gesprekken en ook daarbuiten overigens ook gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad.

Hoe dan ook, de uitgangspunten van onze partij zullen we steeds blijven uitdragen. Dicht bij de inwoners, door en voor onze inwoners, voor een leefbaar en sterk economisch Sittard-Geleen in dorp en stad. Samen met de inwoners, instellingen en bedrijven in onze gemeente gaan we de complexe uitdaging aan om een toekomstbestendige gemeente te vormen met echte aandacht voor duurzaamheid, arbeidsmarkt, sociale problematiek, voorzieningenniveau, etcetera in relatie tot onze financiële situatie.

Dat laatste heeft ons de afgelopen tijd flink beziggehouden, maar gelukkig is de begroting nu weer structureel en langjarig op orde. Ik ben blij dat onze toezichthouder een positief signaal heeft gegeven en het preventief toezicht per 1 januari is omgezet in toezicht achteraf.

Ondertussen bouwen we aan onze gemeente en pakken de kansen waar ze zich voordoen. Samen met partners. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van het Hilton-hotel in het voormalige Bisschoppelijke College. Ook de aankoop van het V&D-pand is zo’n voorbeeld. Wij kregen de kans om het gebouw te kopen en daarmee 12.000 vierkante meter retailoppervlakte uit de markt te halen. De Provincie Limburg steunt dit plan. Verder wordt hard gewerkt om het centrum in Geleen impulsen te geven, bijvoorbeeld via afronding van de verkoop van de panden in het horecastraatje en de verkoop van het oude raadhuis waardoor het horecaplein versterkt kan worden.

Ook de kleine kernen worden niet vergeten. Er wordt gewerkt aan woningbouw op de voormalige schoollocaties in Einighausen en Holtum, aan een centrale onderwijs- en sportvoorziening tussen Grevenbicht en Obbicht, aan de renovatie van het gemeenschapshuis in Limbricht enzovoort.

Ook de komende periode, in een nieuwe coalitie, zullen we alles op alles zetten om – met draagvlak van onze inwoners – de gemeente verder te ontwikkelen. In de centra, in de wijken er om heen en in de dorpen en kernen. Dat kan door te luisteren, te discussiëren en te doen. In de raadszaal, in het gemeentehuis, in de buurt- en wijkzalen. gob zoekt de mensen op, want gob is er voor iedereen.

Ik hoop dat meer mensen zien op welke wijze gob zich inzet voor de inwoners, bedrijven en instellingen. Wil je onze initiatieven steunen, wordt dan lid. Ons aanmeldingsformulier vindt u op deze website…

Pieter Meekels