gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob geleen
gob sittard
gob
gob sittard geleen
gob online
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

GOB persbericht schandvlek van Grevenbicht

PERSBERICHT

inzake de schandvlek van Grevenbicht, gemeente Sittard-Geleen

De politieke groepering GOB, heeft zich aangaande onderstaande kwestie gericht tot het het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Sittard-Geleen. Raadslid Paul Verjans schrijft als volgt:

Al enkele jaren ligt het in aanbouw zijnde pand Oude Veerstraat 9-11-13-15 te Grevenbicht er schandalig bij. Op dit pand is naar we begrepen hebben door het Openbaar Ministerie beslag gelegd.

Bij herhaling worden we als raadsleden van de GOB-fractie attent gemaakt op deze schandvlek gelegen aan de toeristische route bij het fiets- en voetveer te Grevenbicht.

Naar we begrepen hebben kan het pand niet eerder verkocht worden dan nadat dit door het Openbaar Ministerie is vrijgegeven, maar de rechtszaak schiet kennelijk niet op en al die tijd zit Grevenbicht opgescheept met deze schandvlek.

Natuurlijk zal het recht zijn loop moeten hebben, maar genoeg is genoeg, te lang is te lang en als de rechtszaak niet bespoedigd kan worden, dan kan het Openbaar Ministerie in ieder geval separaat een beslissing nemen over deze voor de inwoners onverteerbare jaren durende schandvlek.

Gelet op het vorenstaande vragen wij het College van Burgemeester en Wethouders, desnoods via een bij de rechter aan te spannen kortgeding van het Openbaar Ministerie te vorderen een beslissing te nemen aangaande de schandvlek van Grevenbicht.

Gaarne vernemen we van u binnen de gestelde termijn voor beantwoording van de vragen ex artikel 37 Reglement van Orde, welke acties door u zijn ondernomen en welke actie u thans op korte termijn gaat ondernemen?