gob
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob sittard
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

GOB IS VAN MENING DAT DE KERNCENTRALE TIHANGE (B) GESLOTEN DIENT TE WORDEN

De fractie en steunfractie van GOB is van mening dat uit veiligheidsoverwegingen deze Kerncentrale gesloten moet worden indien er geen constructieve verbeteringen worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering van deze kerncentrale Tihange.

De fractie van de politieke groepering GOB heeft zich in de loop van 2016 m.b.t. de problematiek rondom de kerncentrale Tihange (B) op de hoogte laten stellen door diverse instanties o.a. FANC en ANVS en door eigen mensen uit de fractie c.q. steunfractie. Deze laatsten hebben enkele voorlichtingen gevolgd in het kader van veiligheid en bedrijfsvoering.
De problematiek rondom de kerncentrale Tihange gaat hoofdzakelijk over de veiligheidsattidude van het personeel en het Franse bedrijf Electrabel en de veiligheidsvoorschriften t.a.v. Tihange 2.
FANC is de Belgische toezichthouder namens de Belgische regering op de kerncentrales Tihange en Doel. De toezichthouder FANC heeft in oktober 2016 bekend gemaakt dat zij ernstige bedenkingen hebben t.a.v. de veiligheid.

In november 2016 heeft de Stadt Aachen een studie laten verrichten door Studie Wien naar de veiligheid van de kerncentrale Tihange. Dit onderzoek wijst eveneens naar de wankelende veiligheid van deze kerncentrale.

De regio Nordrein-Westfalen, Stadt Aachen, de gemeenten Heerlen, Maastricht en inmiddels ook de gemeente Sittard-Geleen zijn unaniem van mening dat deze kerncentrale gesloten moet worden.