gob
gob sittard
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Gesprek Jong Nederland Born

Gesprek Jong Nederland Born d.d. 19-01-2022

Jong Nederland Born is een jeugdverenging voor jongens en meisjes. Met een
ledenaantal (welke al een aantal jaar stabiel is) van ongeveer 130 kinderen en
ongeveer 20 stafleden mogen we best zeggen dat het al jarenlang een bloeiende
stabiele vereniging is in onze gemeente.
Veel volwassen mensen zijn in hun jeugd in aanraking geweest met Jong Nederland.
De leeftijden variëren van 4 tot boven de 60 jaar (inclusief leiding)

Vrijwilligers:

Veel leiders zijn vanaf jonge leeftijd al betrokken bij de vereniging. Eerst als kind en
later als leiding.
De verenging merkt wel dat het moeilijker is om vrijwilligers te motiveren of te
werven. Nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom.

Jeugd door de jaren heen

Wat opvalt is dat er steeds meer kinderen zijn met een rugzakje en medicijnen.
Dit was in het verleden veel minder het geval.
Oorzaak? Geen idee.

Toestroom jeugd:

De toestroom van jeugd gaat heel verschillend. Met name in de jongste categorie 4-6
jaar merken ze dat de aanwas de laatste jaren matig is.

Promoten, flyeren posters etc. behoren tot de mogelijkheid maar helaas zijn hier
niet de financiële middelen voor.

Kosten:

De subsidie die men ontvangt van de gemeente en contributie per lid zijn niet
voldoende om alle kosten te dragen. Een lid betaald per jaar €50,00 contributie.
Men is niet van plan om de contributie te verhogen. Dit houdt de drempel om toe te
treden tot de vereniging zo laag mogelijk.

Om alle kosten te dragen haalt de verenging al jaren oud papier op. De opbrengsten
nemen heel snel af. Ze zijn zelfs gehalveerd.

Redenen zijn o.a. de milieuparkjes die aangelegd zijn door de gemeente. Mensen zijn
liever snel van hun papier af dan dat ze het bewaren voor een vereniging.
Ook gaat reclame steeds meer digitaal.

Tot nu toe redden ze het net met deze inkomsten maar voor de toekomst voorziet
men problemen.

Dit was ook merkbaar tijdens de eerste corona golf. Toen mocht er geen oud papier
worden opgehaald i.v.m. corona.
De vereniging heeft toen bij de gemeente moeten aankloppen voor hulp.

Corona

Corona heeft sowieso op alle vlakken z’n uitwerking gehad op de vereniging.
Behalve dat inkomsten weg vielen en kosten wel doorliepen was het bij de jeugd ook
merkbaar.
De jeugd heeft JN enorm gemist tijdens de verschillende lockdowns. Merkbaar is dat
de lockdowns zorgen voor verveling en dat kan bij bepaalde jeugd weer lijden tot
rottigheid.

Contact met de gemeente

Het is heel moeilijk om contact te krijgen met de gemeente. Toen de verenging vorig
jaar in de problemen zat zijn de problemen pas opgelost door onnodig veel
omwegen. Ambtenaren waren moeilijk te bereiken na het eerste contact. Ook
duurde het heel lang voordat er feedback kwam. In sommige gevallen zelfs helemaal
niet. Dit kan en moet veel beter.

Sport en cultuur:

Sommige kinderen betalen hun contributie via de gemeente.
Het lastige hieraan is dat de regels voor sport en cultuur steeds veranderen. Het is
lastig om betalingen te krijgen via de gemeente. Ze ontvangen nooit een
terugkoppeling of een rekening ontvangen is of dat deze betaald wordt.
Een duidelijke uitleg en feedback zou fijn zijn. Misschien zelfs een demonstratie
filmpje erbij.

Wat mist de stad voor jongeren?

– Uitgaansgelegenheden. Daar waar ze terecht kunnen is het ontzettend duur en
voor jeugd onbetaalbaar.
– Chill plekken. Plaatsen waar ze kunnen samenkomen en relaxen.

Ideeën:

– Misschien kan de gemeente meehelpen met het promoten van de verenging. Nu is
er geen budget voor posters etc.
Zijn er mogelijkheden om ze hierin te faciliteren. Of misschien zelfs een centrale
gemeente pagina voor verengingen te maken. Dit kan helpen bij het zichtbaar maken
van de verenigingen in onze gemeente.
– Explore meer laten samenwerken met de vereniging. Dit kan een win win situatie
opleveren.
– Bij scholen wordt vaker materiaal afgekeurd i.v.m. regelgeving. Deze materialen
zijn voor een vereniging als JN vaak wel nog bruikbaar. Zou mooi zijn als er
contacten worden gelegd.
– Vereenvoudig het evenementen aanvraag systeem. Volgens de uitleg is het heel
simpel.
In de praktijk is het ontzettend veel werk, zelfs als je de zelfde vergunning een jaar
van te voren ook al aangevraagd hebt.
De zin om een evenement te organiseren vergaat hierdoor.