gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob online
gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Yvonne Salvino: Een nieuwe coalitie met een prima aanvulling op de eerder uitgezette koers.

Mede namens de coalitiepartners CDA, GroenLinks en de Stadspartij heb ik een toelichting gegeven over het proces om te komen tot het addendum op het coalitieakkoord dat er al lag. Alle oppositiefracties hebben wij namens de coalitie uitgenodigd om te reageren. Want ons doel was immers een zo breed als mogelijk draagvlak. In het belang van onze inwoners en onze stad.

Sommigen gaven aan steun te verlenen. Dit omdat ze het een logisch vervolg vinden op de koers die eerder is uitgezet en die in het coalitieakkoord staat. Anderen blijven positief kritisch en zullen elk onderwerp afzonderlijk beoordelen voordat ze een keuze maken. Sommigen zijn tegen. Dit alles past in onze democratie en gob vindt dan ook alle reacties waardevol.

Het was een moeilijk proces. Een proces van vallen en opstaan. Maar het is gelukt om een stabiele, verrassende en brede coalitie te smeden. Daarbij realiseert gob zich dat er in zo’n proces en bij alle deelnemers verwachtingen ontstaan. En iedere deelnemer weet dat het ook anders kan uitpakken. En als de samenstelling van de coalitie dan anders uitpakt als verwacht of gehoopt dan is er teleurstelling en dat is nooit fijn. Daar heeft gob begrip voor getoond.

Het was voor allen een intensieve periode, waarin veel tijd en energie geïnvesteerd is om elkaars vertrouwen te winnen. Het was een periode waarin een aantal partijen erin geslaagd zijn om over hun eigen schaduw heen te stappen. Dat kostte moed en was allesbehalve gemakkelijk. Daar kan gob ook over meepraten. Maar het is gelukt, en dat telt!

De ontvangen reacties waren veelzijdig. Bijvoorbeeld tekstuele opmerkingen, gericht op meer duidelijkheid. Of over het doorpakken op de diverse dossiers, die soms al een lange voorgeschiedenis kennen. Denk aan de unilocatie waar het besluit veel en veel te lang op zich heeft laten wachten. gob hoopt van ganser harte dat dit bij toekomstige dossiers niet zo gaat gebeuren. Want er zijn meer dossiers die aandacht vragen. Denk o.a. aan de herontwikkeling van de V&D-locatie, het dossier ijs- en zwemwater,  het horecastraatje in Geleen of de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting.

Beginspraak is uitvoerig aan de orde gekomen. Door met alle belanghebbenden al in de schetsfase om de tafel te gaan zitten heeft iedereen de gelegenheid zijn of haar standpunt toe te lichten. Daardoor ontstaat niet alleen wederzijds begrip, maar óók de wil om er samen uit te komen. gob gaf hier medio 2019 al een aanzet toe op onze website. In het belang van onze inwoners en in het belang van onze mooie stad. Beginspraak biedt de kans om draagvlak te verkrijgen voor meerdere varianten bij onderwerpen die politiek gevoelig zijn of met een grote financiële impact. Uiteraard op basis van duidelijke kaders die de raad meegeeft. Als beginspraak helpt om processen te versnellen en de besluitvorming te verbeteren dan hebben we een win-win situatie.

Over de bestuurscultuur en het dualisme zijn positieve opmerkingen gemaakt. Het lijkt het erop dat we op goede weg zijn. Maar een zwaluw maakt nog geen zomer! Er is nog wel wat werk te verzetten. Onze nieuwe burgemeester met zijn frisse blik gaat ongetwijfeld hierbij helpen.

Terecht is de irritatie van onze inwoners over de hoeveelheid afval in de openbare ruimte. En dat geldt ook voor het onderhoud van het groen. Dit zijn ongewenste effecten die we met zijn allen niet willen! gob deelt deze zorgen en heeft dat ook al eerder aangeven. gob wethouder Leon Geilen heeft de handschoen opgepakt en komt eind van het jaar met een nieuw afvalbeleid. Een prima ontwikkeling. En is Leon helemaal toevertrouwd!

Yvonne Salvino