politiek sittard geleen
gob geleen
gob sittard geleen
gob
gob sittard
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob online
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Yvonne Salvino: Een historische dag!

Op 8 juli 2020 is door de raad een historisch besluit genomen over de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. In de afgelopen 10 jaar is hier vaak over gesproken en zijn zowel voor- als de tegenstanders uitvoerig aan het woord geweest.

Maar voordat ik overga op de inhoud eerst een heel groot woord van dank. Want dat is op zijn plaats. Zonder ook maar iemand binnen het gob tekort te willen doen,  zijn de complimenten voor wethouder Pieter Meekels. Want Pieter heeft vanaf het eerste uur gevochten voor deze unilocatie. Onophoudelijk heeft hij ervoor geknokt, vanaf het eerste uur tot en met het moment dat de stemmen geteld werden en de raad haar goedkeuring gaf. Pieter, dankjewel dat je altijd in dit project bent blijven geloven. Dankjewel mede namens de inwoners van Grevenbicht en Obbicht voor deze bijdrage aan hún leefbaarheid en hún duurzame toekomst.

Dan het proces. Namens gob heb ik meermaals aangegevenblij te zijn dat aan de raad gevraagd wordt om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. gob juicht deze ontwikkeling toe. Voor Grevenbicht en Obbicht is dit een erg belangrijke mijlpaal in haar geschiedenis. Een nieuwe locatie, een nieuw gebouw met alle noodzakelijke voorzieningen en goede sportvoorzieningen. Duurzaam en klaar voor de toekomst

En natuurlijk kostdit veel geld, daar is gob zich terdege van bewust. gob is er echter van overtuigd dat elke euro hiervan goed besteed is voor het op peil brengen van deze toekomstbestendige voorzieningen. Het is een investering waar nog lang de vruchten van geplukt kunnen worden. Een duurzame investering in én voor de toekomst van beide dorpen.

Na een lange periode is er eindelijk duidelijkheid voor de inwoners. Want mensen werden ‘moe’ van dit lange traject. Ze willen gewoon dat die unilocatie in het middengebied er komt! Nu geen vertraging meer, maar fors doorpakken!

Recht vanuit mijn hart ben ik ervan overtuigd, dat een volmondig ja voor dit voorstel, een volmondig ja is, voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen, in dorp én stad en voor jong en oud! En JA  heeft gob dan ook luid én duidelijk gezegd toen de burgemeester dit dossier in stemming bracht.

Yvonne Salvino