gob politiek limburg
gob online
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen
gob sittard
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De Toekomstvisie 2030, ‘zo doen wij dat SAMEN in Sittard-Geleen’

Voorzitter,

Ik begin met enkele woorden uit het raadsvoorstel ‘voor u ligt de Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030. Een toekomstvisie die op basis van een intensief samenwerkingsproces tot stand is gekomen. Een visie waaraan we samen uitvoering gaan geven. Een nieuw samenspel. Een nieuwe werkwijze’.

En hiervoor voorzitter, willen wij allereerst onze waardering uitspreken. Waardering voor deze opzet, voor deze aanpak, voor alle mensen die bij dit proces betrokken zijn, voor de durf, voor de positieve energie, voor deze werkwijze. Waardering geeft energie. En de energie boost is wat we nodig hebben om tot actie te komen en de vervolgstappen te gaan zetten.

Als gelijkwaardige partners gaan we op pad en zetten we onze handtekening onder een maatschappelijk contract ‘zo doen wij dat in Sittard-Geleen’. De raad en college zijn niet alleen aan zet maar samen met inwoners en organisaties.

In het raadsvoorstel kunnen wij lezen dat samenwerking en organisatie dient te worden gefaciliteerd. De uitwerking is nog niet helder en INDIEN nodig komen we hierop terug in de kaderbrief 2021. Hierover een vraag. Als de opdracht van het bureau Pantopicon afgerond is hoe kunnen we dan verder? Is er voldoende capaciteit binnen de organisatie. Dienen wij hiervoor in de kadernota rekening  te houden?

Dan de communicatie. Dit gebeurt via verschillende media, o.a. de stadskrant en filmpjes waarvan we er al een aantal via social media hebben kunnen zien. De deelnemers aan het woord. Een opzet die we alleen maar kunnen waarderen. De Toekomstvisie zal ons inziens echter nog meer podium dienen te krijgen. Zodat het echt gaat leven in de samenleving. Zodat het bij iedereen goed tussen de oren komt. Draagvlak is essentieel. Zonder draagvlak geen resultaat. Samen onze gemeente op de kaart zetten. Samen aan de lat voor de acquisitie van onze gemeente. Een sterk MERK zorgt voor meer succes. Een krachtige branding. Onze toekomstvisie en de wijze waarop we dat ingestoken zijn en hoe we dat samen gaan doen de komende jaren, zou ons inziens DE KANS zijn om Sittard-Geleen nog meer op de kaart te zetten. De vraag aan het college is of de toekomstambassadeurs hiervoor al plannen hebben en zo ja welke, of zo nee, bent u bereid te onderzoeken, wat hiervoor nodig is en hiermee bij de raad terug te komen? En wat is hiervoor nodig, zodat de inwoners begrijpen waar we mee bezig zijn en waar we samen voor aan de lat staan.

Tevens zou ik de portefeuillehouders willen vragen of de groep toekomstambassadeurs zoals genoemd in het raadsvoorstel compleet is. Zijn hier alle betrokken collectieven in vernoemd? Heeft iedereen meegedaan of mee kunnen doen? Zijn onze verenigingen betrokken? Wij hebben immers een rijk verenigingsleven in deze gemeente. gob vindt het belangrijk om deze ook bij de toekomstambassadeurs te betrekken.

Bij speerpunt 2 wordt aangegeven dat de nadruk ligt op de circulaire hub waarbij zeker ook gekeken wordt naar Chemelot, MKB, logistiek, VDL Nedcar en Zuyderland. Wat bedoelt u met ‘gekeken wordt’? En dekt deze woordspeling de lading of is een andere, meer pro-actievere woordkeuze wellicht verstandiger, zodat iedereen zich gezien en gehoord voelt.

Ons oog viel op de collectieve trots op Sittard-Geleen. Wat ons betreft mag dat uitgebreid worden met de woorden ‘en op elkaar’. We mogen trots zijn op elkaar, wat de samenleving betekent voor onze gemeente, ieder op zijn of haar eigen manier. Dat mag gelezen en gezegd worden!

‘zorg zo thuis mogelijk’ een mooie uitspraak. Zou het ‘door en bij elkaar’ wonen, ons niet dichter bij sociale veiligheid en verbindingen brengen? En dan ook een woningaanbod dat betaalbaar is voor jong & oud. Maar ook voorzieningen voor jonge gezinnen, denk aan goede kinderopvang, zodat het voor beide ouders makkelijker is om deel te nemen aan het arbeidsproces.

De term clubhuis van de maakindustrie spreekt ons aan. Kunt u aangeven hoe de relatie met Sterk Techniek Onderwijs geborgd is?

Wat betreft inclusie, heeft dit voldoende aandacht in de 4 speerpunten zoals ze benoemd zijn?

Voorzitter, ik kom tot afronding, maar niet voordat ik namens de gob fractie, en vol trots, nogmaals de waardering uitspreek voor de visie zoals die voorligt. Samen op weg naar 2030. Samen bruggen bouwen. Samen de ambassadeurs zijn van Sittard-Geleen en samen krachtig uitdragen en meewerken aan een veerkrachtig Sittard-Geleen. DE MENSEN IN DE STAD MAKEN DE STAD.

Wat gob betreft: volle kracht vooruit en concretiseren! Ons heeft u veerkrachtig aan boord.