gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob geleen
gob politiek limburg
gob
gob sittard
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

ConnEQt verricht met veel passie hun werk en willen zich graag verankeren in deze regio.

gob in gesprek met stichting ConnEQt 

 

Cliff Verjans en Marcel Claessens zijn namens gob in gesprek gegaan met Sonja Brouwer en Marlou Kuijpers van de stichting ConnEQt. ConnEQt is 3 jaar geleden begonnen en zijn gehuisvest in Eindhoven, sinds september 2021 hebben ze een vestiging in Geleen in het oude Schunck gebouw aan de Rijksweg Zuid in Geleen. Nu wordt dit pand gebruikt door Sjoenk, een creatieve broedplaats waar ondernemers, studenten en bedrijven werken aan een circulaire, sociale economie. ConnEQT concentreert zich van hieruit op de regio’s Midden en Zuid-Limburg. ConnEQt in Geleen staat dus nog in de kinderschoenen. 

Marlou is de kwartiermaker in Geleen en Sonja is de directeur van ConnEQt Eindhoven en Geleen. 

 

Wat doet ConnEQt allemaal? 

Kinderen die geen passend onderwijs vinden en dus niet passen in het schoolsysteem, maar weldegelijk talentvol zijn, biedt ConnEQt een brede maatschappelijke leerlijn gecombineerd met activerende begeleiding. Het betreft hier voornamelijk dubbel bijzondere hoogbegaafden kinderen, het zijn kinderen die naast het feit dat ze hoogbegaafd zijn vaak ook nog andere problematiek hebben. B.v. gediagnosticeerd zijn met autisme, dyslexie of trauma (van bijvoorbeeld een scheiding, school, o.i.d.). De doelgroep is kinderen van de leeftijd 6 tot 23 jaar.  

 

Hoe komen kinderen bij ConnEQt terecht? 

Zoals reeds vermeld staat ConnEQt in Geleen nog in de kinderschoenen en zijn ze druk bezig om voeten aan de grond te krijgen in Midden en Zuid-Limburg. Met onder ander Webinars voor jeugdzorgconsulenten, gemeenten en dergelijke proberen ze hun stichting onder de aandacht te brengen. Momenteel moeten ze het vooral hebben van het hoogbegaafdheidsnetwerk op sociaal media en zijn er enkele instanties die weten dat ze er zijn.  

Als kinderen eenmaal bij ConnEQt terecht zijn gekomen dan dienen ze in het bezit te zijn van een beschikking van de gemeente en een PGB, vervolgens zal er dan een uitgebreide intake plaatsvinden met als resultaat een passend plan (maatwerk). 

 

Hoe ziet het aanbod van ConnEQt eruit?  

ConnEQt biedt enkele dagen per week groeps- en individuele begeleiding en ze hebben een breed aanbod aan educatie ter ondersteuning van het zorgplan, zoals filosofie, beweging, natuurkunde, geschiedenis, Japans en dergelijke. Ook worden er creatieve vakken (zoals bv muziek en digitaal ontwerpen) yoga en lessen zelfverdediging gegeven. Dit alles onder begeleiding van coaches en een psycholoog. Er vinden coaching gesprekken plaats in groepsverband en individueel. 

 

Level Up! 

ConnEQt werkt met de Level Up! Methode, een systeem waarin innovatie en talentontwikkeling centraal staan om een positieve impact op de wereld te maken. Ze zien dat zorg, onderwijs en het bedrijfsleven elkaar uit het oog zijn verloren, wat ervoor zorgt dat een stel briljante jongeren thuis op de bank hun talent zit te verspillen. Ze herstellen het contact tussen de kinderen, jongeren, onderwijs en bedrijfsleven door een nieuw ecosysteem te creëren waarin studenten, experts en professionals samen aan dezelfde maatschappelijke uitdagingen werken.  

 

FASE 1: DROP IN 

In deze eerste fase word je welkom geheten voor de Drop-in fase. Ze bieden een plek waar je als drop-out vanuit de zorg, vanaf de bank, of uit de opleiding onder je niveau wordt gehaald (waar je niet hoort te zitten, talent dat je bent) en weer kan ontzorgen.  

 

FASE 2: LEVEL UP! 

Vanaf het moment dat je klaar bent voor fase twee, ga je actief deelnemen aan het LevelUp systeem. LevelUp! is een “serious game” die is ingericht om een speler te leren leren en te leren denken (metacognitieve vaardigheden). Het Model Meervoudige Intelligentie (Gardner) en de Hiërarchie der Behoeften (Mazlov) liggen aan de basis.  

 

FASE 3: REBEL TALENT 

In fase 3 ontwikkel je je tot Rebel Talent, in dit deel van het proces geef je je eigen opleiding vorm samen met hun coaches.  

 

Hoe zit het met de leerplichtambtenaar? 

Het is belangrijk dat het jongerenloket van de gemeente en de leerplichtambtenaar op de hoogte zijn gesteld, dan pas kan er aan de slag worden gegaan met de jongere. Geconstateerd wordt dat leerplichtambtenaren allemaal anders te werk gaan, dat maakt het niet altijd gemakkelijk. Het is tenslotte allemaal maatwerk voor deze jongeren. 

 

Hoe kijken de ouders naar ConnEQt? 

Voor de ouders is een en ander vaak een bewustwordingsproces, ouders hebben vaak niet precies helder wat er nu met hun kind aan de hand is. Het vergt dan ook veel geduld en tact om de ouders mee te nemen in het proces. 

 

Tot slot 

Cliff en Marcel hebben gezien dat de dames van ConnEQt met enorm veel passie hun werk verrichten en zich graag in deze regio willen verankeren. Cliff en Marcel zullen ervoor zorgen dat de contacten met gemeente gelegd worden en er gebouwd kan worden aan een mooie toekomst voor ConnEQt in deze regio.