politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard
gob
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief ex art. 43 RvO inzake vragen verbreding Julianakanaal.

Geachte voorzitter,

De verbreding van het Julianakanaal is een project dat al zo’n 3 jaar bezig is binnen de
Gemeente Sittard-Geleen.

Er is 3x een bouwkuip gemaakt en 2x is er een calamiteit ontstaan, waarbij de eerste
prioriteit was om de situatie weer stabiel en veilig te krijgen. Bij de laatste calamiteit liep
de bouwkuip in 7 minuten vol. Door een complexe ondergrond
(grind/grondwaterstromen) blijkt het zeer moeilijk om werkzaamheden ter plekke uit te
voeren. Na de laatste calamiteit zijn de werkzaamheden wederom stilgelegd en is nu de
planning om de verbreding uit te voeren middels drooglegging van een kanaalvak tussen
de brug van Berg aan de Maas en de sluis in Born. De werkzaamheden zullen ongeveer
een half jaar duren. Doordat het kanaal in principe een Rijkswaterstaat aangelegenheid
is maar de werkzaamheden binnen onze gemeente plaatvinden, hebben wij namens de
gob fractie de volgende vragen aan het college;

1. In hoeverre wordt onze gemeente door Rijkswaterstaat meegenomen in de
afwegingen/veiligheidsaspecten met betrekking tot dit project?

2. Is er zicht op de economische schade voor onze gemeente zoals bij bedrijven maar
bijvoorbeeld ook bij onze havens?

3. Als straks het kanaalvak tussen Berg a/d Maas en de sluis in Born drooggelegd is,
kunnen er geen aan- en afvoerbewegingen meer via het water plaatvinden. Zullen deze
bewegingen dan via de weg plaatsvinden, en als dat zo is, hoe worden de kernen
Graetheide, Obbicht en Born ontzien? (In Graetheide zijn we bijna klaar met een
reconstructie van de infrastructuur)
4. Welke maatregelen treft de aannemer om geluids-en stofoverlast te beperken?

5. Is er onderzoek gedaan naar de impact op flora en fauna in en nabij het bewuste
kanaalvak, tijdens de drooglegging? (We praten hier over een lange tijd van
drooglegging)

6. Is er onderzoek gedaan naar de impact op de kwetsbare bronnen van de Kingbeek
tijdens de drooglegging?

Wij ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Rob Klee Raadslid gob
Niek Wetzels Raadslid gob
Cliff Verjans Raadslid gob

Brief ex art. 43 RvO inzake vragen verbreding Julianakanaal.