gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob geleen
gob
gob online
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Boegbeeld van het GOB kondigt afscheid aan

Joop Reinaerdts heeft op de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van het GOB zijn afscheid aangekondigd als voorzitter. Na 25 jaren hart en ziel te hebben gegeven aan het GOB, waarvan 20 jaar als voorzitter, vindt hij het nu tijd om een stap terug te doen.

Joop heeft aangegeven o.a. meer te gaan genieten van zijn kleinkinderen. Het GOB is Joop heel dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan en zal zijn inzet voor onze politieke vereniging nooit vergeten.

Bijgaand de speech van voorzitter Joop Reinaerdts op onze nieuwjaarsreceptie.

Beste mensen,

Mag ik beginnen met jullie en jullie naasten een goed en vooral gezond 2015 toe te wensen. Dat het nieuwe jaar datgene mag brengen, wat u ervan verwacht. Fijn dat jullie gekomen zijn.

Ook nu weer wil ik graag mijn waardering en dank uitspreken aan wethouders, raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, bestuursleden en leden die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor ons GOB. Maar vooral wil ik danken, de partners en gezinsleden die het mogelijk maken om ons te kunnen inzetten voor het GOB.

Weliswaar zijn wij niet meer de grootste partij van Sittard-Geleen (waartoe ook Born behoord) maar zijn wij wel nog steeds de grootste lokale partij van onze prachtige stad en daar mogen wij trots op zijn. Onze voornemens die wij vastgelegd hebben in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 zullen wij samen met de andere coalitiepartners proberen te realiseren. De participatiemaatschappij dient zich aan en verwacht van ons dat wij met vereende krachten nog meer zelf gaan doen. Belangrijk hierbij is dat wij vooral luisteren naar signalen van inwoners en hier vervolgens oplossingen voor zoeken. Onze leus “Samen sterk” zou ons hierbij kunnen helpen.

Ook voor 2015 zal het GOB weer samen met inwoners, instellingen en bedrijven, zich blijven inzetten voor deze mooie stad, met prachtige wijken en dorpen, waar het fijn is te wonen en te werken en waar je met trots kunt zeggen inwoner van Sittard-Geleen te zijn.

Tot slot heb ik nog een mededeling voor u. Zoals u weet ben ik ca 20 jaar voorzitter van het GOB. Vandaag laat ik u weten dat ik heb besloten mijn bestuursfunctie c.q. voorzitterschap in het eerste kwartaal van 2015 te beëindigen. Het wordt tijd dat na ca 20 jaar voorzitterschap de voorzittershamer door anderen wordt overgenomen.

Overigens blijf ik altijd een GOB-er, immers:

I Love Sittard-Geleen-Born

IMG 0939