gob online
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob geleen
politiek sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Betrek jongeren bij de totstandkoming van beleid en help en ondersteun hen hierin.

gob in gesprek met het Jongeren Netwerk Limburg

 

Op dinsdag 8 februari 2022 is raadslid Marcel Claessens namens gob in gesprek gegaan met Ivo Heuts. Ivo is adviseur en projectleider bij het Jongeren Netwerk Limburg. Ivo heeft veel ervaring met het werken met en voor jongeren. Zo is hij naast zijn functie bij het Jongeren Netwerk Limburg ook nog kwartiermaker van een 6 tal jongerencentra in Venray, begeleider en medeoprichter van JÒNGK!, de jongerenadviesraad van Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen en oprichter en ondersteuner van de jongerenraden in Roermond en Venlo. Momenteel is hij in de afrondende fase van het opstellen van een jongerenvisie (voor en door jongeren gemaakt) uit de gemeente Stein. Deze visie zal binnenkort gepresenteerd worden aan de gemeenteraad in Stein.

 

Het Jongeren Netwerk Limburg, afgekort JNL, is op 8 mei 2006 officieel als vereniging opgericht. Sinds 2009 is het JNL door de Provincie Limburg erkend als een maatschappelijke organisatie van provinciaal belang.

De missie van JNL is het versterken van de positie van jongeren tussen 12 en 27 jaar in Limburg. Dat doen ze door een netwerkorganisatie te zijn voor leerlingenraden, cliëntenraden en jeugdraden en hen te faciliteren in hun werk voor en door jongeren.

Dit netwerk heet Young Perspective. Naast het bieden van een netwerkfunctie, ontwikkelt, faciliteert en ondersteunt JNL projecten die gericht zijn op de participatie van jongeren.

 

Hoe werkt dit Young Perspective Netwerk?

 

Young Perspective, My School richt zich op leerlingenraden in het voortgezet onderwijs. Het betreft hier kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Er zijn 19 scholen uit het voortgezet onderwijs aangesloten. Aan de leerlingenraden worden workshops en andere learning tools aangeboden. Dit vindt 1x per jaar plaats en is vooral bedoeld om kennis te delen en elkaar sterker te maken.

 

Young Perspective, My Town richt zich op jongerenraden, zoals JONGK! In de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar. Voor de jongerenraden uit Limburg wordt 1 x per jaar een bijeenkomst georganiseerd waarin kennis en ervaringen worden gedeeld.

 

Young Perspective, My Care richt zich op cliëntenraden van onder andere jeugd GGZ- instellingen. In de cliëntenraden hebben jongeren tussen de 12 tot en met 18 jaar zitting. Hier is het vooral van belang dat de cliëntenraden van elkaar leren hoe ze het beste hun werk kunnen doen.

 

Daarnaast pakt JNL ook nog projectmatig zaken op. Een paar voorbeelden van dit soort projecten zijn; My Cash My Future (jongeren leren omgaan met geld), So You Think You Can Gave Safe Sex en RespectOn.

 

Momenteel wordt er binnen het JNL gewerkt aan een online platform voor de diverse raden. Dit platform biedt learning tools, de mogelijkheid om kennis te delen en met elkaar te netwerken en communiceren.

 

Het bestuur van het JNL bestaat uit 10-15 jongeren, afkomstig uit heel Limburg. Er wordt vergaderd in Sittard, in De WERKplaats op de Rijksweg Zuid 27. Er wordt ongeveer 1x per maand vergaderd en JNL is verder actief in allerlei werkgroepen die onder andere de hiervoor genoemde netwerkbijeenkomsten organiseren.

JNL vraagt aandacht voor het thema Jongerenparticipatie. Het motto is “betrek jongeren bij de totstandkoming van beleid en help en ondersteun hen hierin. Zorg dat jongeren hun invloed op besluiten kunnen hebben”.

Al met al faciliteer jongerenparticipatie!