gob sittard geleen
gob online
gob geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Bestuursmededelingen d.d. 21 juli 2015

Bestuursmededelingen d.d. 21 juli 2015

Zoals gebruikelijk heeft de politieke groepering GOB de jaarlijkse moederdagactie gehouden in Born, Geleen en Sittard. Zo wil het GOB ook gedurende de gehele raadsperiode van zich laten horen. Bovendien worden zo de signalen van onze inwoners opgepakt. Veel passanten werden verrast met de spreekwoordelijke gele moederdagroos, voorzien van een moederdagwens van het GOB. Dank aan iedereen, die heeft meegewerkt aan deze geslaagde actie.

Om de bekendheid van de politieke groepering GOB verder te vergroten, is een drietal puzzels gepubliceerd in het Zondagsnieuws. Onder de vele goede inzendingen werden per keer vijf slagroomtaarten uitgeloot. Bovendien werd ook nog een winnaar uitgeloot onder de inzendingen, die alle drie de puzzels goed hadden ingevuld. Binnenkort worden de prijzen met een feestelijk tintje uitgereikt.

Op 10 oktober a.s. organiseert de activiteitencommissie van het GOB de volgende ledenactiviteit. De leden worden binnenkort over het tijdstip en programma geïnformeerd.

De penningmeester vraagt aandacht voor een tijdige betaling van de contributie. Wij vragen onze leden hiermee rekening te houden.

Op 17 november 2015 heeft het bestuur een algemene ledenvergadering belegd. De leden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.

Tijdens deze ledenvergadering komt in elk geval aan de orde de actualisering van het huishoudelijk reglement.